Dimittenders ledighed – især universitetsuddannede dimittenders ledighed – har været et politisk emne i mange år. Senest har det været i fokus i forbindelse med dagpengereformen, som træder i kraft 1. maj 2023 og forringer dimittenders dagpengerettigheder for at få flere i beskæftigelse. Et snævert......

Flere privatansatte akademikere savner opbakning fra deres arbejdsgiver når det gælder kompetenceudvikling   I en ny undersøgelse foretaget af Akademikerne svarer over halvdelen af de privatansatte akademikere, at de ønsker mere kompetenceudvikling end den, de har fået. Undersøgelsen viser også, at andelen, der savner opbakning......

Indlæg i Berlingske den 11. marts 2024 af Mikkel Haarder, underdirektør, Dansk Industri, m.fl. kan læses her Hvorfor er der behov for ændringer? Danmark bør have de højeste ambitioner for at deltage i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer. Som en lille nation, der i høj grad......

Se hele programmet her. Mere information og tilmelding her. DI og Akademikerne afholder sammen med 10 andre centrale forskningsaktører en konference om ”Danmark i europæisk forsknings- og innovationspolitik” fredag den 19. april kl. 8.30-12.30 i Fællessalen på Christiansborg. Formålet med konferencen er at sætte fokus på......

 

FØLG AKADEMIKERNES FORMAND

 

Lisbeth Lintz skriver bl.a. om arbejdsmarked, beskæftigelse og samfundsforhold.
T: 24888442   E: ll@ac.dk

Her finder du analyser og fakta om SU’s betydning for social uddannelsesmobilitet

 

Læs mere

Søg om støtte til individuel kompetenceudvikling

 

Læs mere

Tilmeld dig Akademikernes nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Persondata

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der repræsenterer 480.000 offentligt og privatansatte og udgør den akademiske fagbevægelse