Dimittendpakke: Et mere fair dagpengesystem for dimittender

Læs forslaget her

Dimittenders ledighed – især universitetsuddannede dimittenders ledighed – har været et politisk emne i mange år. Senest har det været i fokus i forbindelse med dagpengereformen, som træder i kraft 1. maj 2023 og forringer dimittenders dagpengerettigheder for at få flere i beskæftigelse. Et snævert......

Akademikere er den gruppe, der leverer det største økonomiske nettobidrag til de offentlige finanser. En akademikers nettobidrag – opgjort som skattebetalinger fratrukket sociale overførsler og træk på velfærdsgoder – gennem hele livet er i gennemsnit 9 mio. kr. Dette er 10 gange højere end bidraget......

Akademikerne arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, med et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Læs hele strategien her (.pdf) Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for den enkeltes velbefindende, sundhed og trivsel – og for, at den enkelte kan......

 

FØLG AKADEMIKERNES FORMAND

 

Lisbeth Lintz skriver bl.a. om arbejdsmarked, beskæftigelse og samfundsforhold.
T: 24888442   E: ll@ac.dk

Her finder du analyser og fakta om SU’s betydning for social uddannelsesmobilitet

 

Læs mere

Søg om støtte til individuel kompetenceudvikling

 

Læs mere

Tilmeld dig Akademikernes nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Persondata

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der repræsenterer 480.000 offentligt og privatansatte og udgør den akademiske fagbevægelse