Akademikerne søger erfaren forhandler

Akademikerne søger en erfaren forhandler til forhandlingsområdet. Du skal have erfaring med kollektiv og individuel arbejdsret – og mod på at drive større projekter i en kompleks organisation med 28 medlemsorganisationer.

Akademikerne er hoved- og forhandlingsorganisation for 450.000 akademikere.

Forhandlingsafdelingen arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår gennem kollektive aftaler, målrettet interessevaretagelse og lovgivning. Herudover indgår vi i en række projekter med samarbejdspartnere, arbejdsgiverorganisationer m.m.

Dit opgavefelt vil omfatte både den private og den offentlige sektor. Du skal i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere sikre implementeringen af Akademikernes strategi for privatområdet, arbejde med særområder, fx ligestilling og andre aktuelle dagsordener – samt være tovholder/projektleder. Herudover kommer du til at indgå i sekretariatsbetjeningen af Akademikernes formand, bestyrelse og forskellige forhandlingsudvalg.

Arbejdet i Akademikerne er præget af en uformel omgangstone og en teamånd, hvor vi sætter pris på alles input. Vi har stor respekt for hinandens faglighed og værdsætter et miljø med faglige diskussioner og videndeling.

Vi lægger vægt på, at du

  • har erfaring med overenskomst- og aftaleindgåelse
  • har kendskab til partsroller og dynamikker på det danske arbejdsmarked
  • har et stærkt netværk og ved, hvad der skal til for at skabe resultater på brede dagsordener
  • har stor viden om arbejdsmarkedet og arbejdet i organisationsverdenen
  • er engageret og trives i et omskifteligt miljø
  • følger dine projekter til dørs og kan indgå i samarbejder

 

Vi tilbyder

  • en tværgående stilling med udviklingspotentiale og gode muligheder for at sætte eget præg på arbejdsopgaverne
  • samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer i hjertet af København
  • gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet

 

Du vil blive ansat efter overenskomst med AC-klubben i Akademikerne.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte forhandlingsdirektør Sofie Nilsson på telefon 22495869 eller på mail sn@ac.dk.

Ansøgning
Stillingen forventes besat senest den 1. september 2021. Hvis du er interesseret i stillingen, skal vi have din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter i en samlet pdf-fil senest den 28. maj 2021.

Ansøgningen sendes til Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K eller på mail til sekretær Marianne Bech på mab@ac.dk mærket ”erfaren forhandler”.

Akademikerne arbejder for mangfoldighed og lige muligheder, hvorfor vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Information om Akademikernes behandling af personoplysninger ifm. ansøgninger til ledige stillinger finder du her.

Alle Akademikernes mailadresser kan modtage sikker mail.

___________________________________________________________________________

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængige og repræsenterer ca. 450.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med FH arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne arbejder aktivt for at fremme Danmark som vidensamfund og for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for offentligt- og privatansatte akademikere, og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår. Som hovedorganisation varetager Akademikerne medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

Tags: