Fakta

De seneste årtier er der kommet flere akademikere på arbejdsmarkedet, i takt med at det generelle uddannelsesniveau i Danmark er hævet. Akademikere varetager en lang række opgaver i både den offentlige sektor og den private sektor, hvor der de seneste årtier har været særlig stor vækst i antallet af højtuddannede medarbejdere.

 

Mens vi laver en overskuelig måde at se alle vores fakta, kan du hente dem samlet her (.pdf).

Der er godt 475.000 akademikere på det danske arbejdsmarked

Antallet af akademikere er vokset det seneste årti

De fleste akademikere er 35-44 år, men aldersfordelingen er blevet
mere jævn

Ca. to tredjedele af nyuddannede akademikere arbejder i den private sektor

Antallet af nyuddannede akademikere, der arbejder i den private sektor, er
stigende

Akademikere har en mere ligelig kønsfordeling end gennemsnittet

Frem mod 2030 vil der komme ca. 130.000 flere akademikere,
primært på det private arbejdsmarked

De akademiske fagforeninger har en lille overvægt af privat
beskæftigede

Det offentlige

Knap halvdelen af offentligt ansatte akademikere arbejder i staten

Der er kommet flere akademikere i den offentlige sektor de seneste

Antallet af nyuddannede akademikere i den offentlige sektor er ikke vokset i samme omfang

Det private

Videnservice er den største branche for privatansatte akademikere

Især for nyuddannede er videnservice en stor branche

Nyuddannede fylder stadig mere blandt de privatansatte akademikere