Arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige, er nu endelig nedsat

Efter lange overvejelser har regeringen nu nedsat den i forliget om et nyt dagpengesystem bebudede arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarlønnede og freelancere.

 

Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF og AC hver et medlem til følgegruppen, og på arbejdsgiversiden udpeger DA, KL og Danske Regioner hver et medlem.

Der vil desuden være løbende dialog med relevante interessenter på området. I embedsmandsudvalget sidder Beskæftigelsesministeriet (formand), Skatteministeriet og Finansministeriet.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde og afrapportere til regeringen i 1. halvår 2017.

”Akademikerne kvitterer for pladsen i følgegruppen, og vi er klar til at trække i arbejdstøjet”, siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard, og tilføjer: “Akademikerne anerkender kompleksiteten i arbejdet, men vil gerne opfordre regeringen til fremskynde arbejdsgruppens arbejde så, resultatet af arbejdet så vidt muligt kan implementeres samtidigt med resten af dagpengereformen”.

Læs mere om arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet på Beskæftigelsesministerets hjemmeside