AC har som opfølgning på debatmødet den 11. februar 2010 skrevet et brev til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om universiteternes myndighedsbetjening.   I brevet præsenteres nogle af de problemstillinger, som blev rejst på debatmødet, og ministeren opfordres desuden til inden for de næste 2 - 3 år at...

AC og FTF har i fællesskab drøftet udfordringerne i forhold til at realisere både de kvantitative og kvalitative målsætninger for det samlede videregående uddannelsessystem og har på den baggrund fremsendt vedhæftede brev til Statsminister Lars Løkke Rasmussen.   Læs brevet til Statsminister Lars Løkke Rasmussen Læs oplægget til...

AC afholdt debatmødet torsdag den 11. februar 2010 kl. 16-18 DGI-byens konferencecenter, København   Fusionerne mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner i 2007 har skabt en række nye dilemmaer for universiteterne og for de sektorforskere, som nu er blevet universitetsforskere. Kan og skal man stille de samme krav til forskningsfrihed...

Kommentar af Erik Jylling, formand for AC, bragt i Børsen den 28. januar 2010. Venturekapital er afgørende for nye vækstvirksomheder Statsministeren har sat sig som mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre lande i verden med flest vækstiværksættere - og det er oplagt mål...

Debatindlæg AC, Dansk Industri og Dansk Erhverv   Af afdelingschef Niels Lykke Jensen, AC, uddannelseschef Bjarne Lundager Jensen, DI, og markedschef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv I disse dage behandles et lovforslag, som skal gøre det muligt for nyuddannede akademikere at blive på universitetet i op til et halvt år ekstra efter afslutning af...

Onsdag, den 13. januar 2010 var der høring i Europa Parlamentet med kommende nye kom-missærer, herunder Lászlo Andor.   Den kommende ungarske EU-kommissær for arbejdsmar-kedet og social spørgsmål erkender, at der er problemer med den fri bevægelighed for arbejds-kraft mellem EU-landene. I et svar under en høring...

Den europæiske fagbevægelse, EFS, ser den finansielle, økonomiske og sociale krise som det største problem for EU.   I det udspil til EU, som EFS præsenterer for det spanske formandskab, er klimapolitikken fremhævet som den næststørste opgave. EFS foreslår, at der i de kommende tre år bør investeres 1 pct. ...

For fjerde gang skal Spanien stå som vært for EU-formandskabet.   For den første halvdel af 2010 har det spanske EU-formandskab lanceret følgende fire hovedprioriteter: Gennemførelse af Lissabonstrategien Økonomisk genopbygning - herunder realisering af mål for bæredygtig vækst frem mod 2020. Styrke EU's tilstedeværelse og indflydelse globalt. ...

Samtlige partier i Folketinget står bag en ny aftale om revision af loven om forskningsrådgivning, hvor hovedelementerne i det eksisterende forskningsrådssystem fastholdes. Der lægges dog op til en klarere rolle- og ansvarsfordeling mellem de forskellige dele af rådssystemet, og Danmarks Forskningspolitiske Råd styrkes, mens Koordinationsudvalget...

Med underskrivelsen af Lissabon-traktaten har EU nu fået en Præsident for den Europæiske Union, Herman Van Rompuy fra Belgien, og EU Udenrigsminister Catherine Margaret Ashton fra UK.   Dette er sket under stor presseomtale, mens de indholdsmæssige ændringer, som den nye Lissabon-traktat medfører, har fået overraskende beskeden...