Det estiske EU-formandsskab

Den 1. juli 2017 overtog Estland EU-formandsskabet til udgangen af 2017. Prioriteterne i formandskabsperioden er: En åben og innovativ europæisk økonomi, et sikkert Europa, et digitalt Europa og fri bevægelighed for data og et inkluderende og bæredygtigt Europa.

 

Initiativerne er udviklet i tæt samarbejde mellem det maltesiske formandskab, som netop har overdraget formandsstolen til Estland, og det bulgariske formandskab, som overtager EU-formandskabet den 1. januar 2018. Estlands prioriteter er som følger:

En åben og innovativ europæisk økonomi, hvor målet er, at:

 • beskytte og promovere EU’s fire friheder – fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer
  gøre virksomhedsopstart nemmere
 • skabe nye fundingsmuligheder for virksomheder
 • sikre fair konkurrence og
 • skabe et stabilt og velfungerende el-marked.

Et trygt og sikkert Europa, hvor målet er, at:

 • styrke indsatsen mod terror og organiseret kriminalitet
 • reformere det fælles europæiske asylsystem – herunder Dublinforordningen og
 • udvikle et fælles europæisk forsvarssamarbejde og styrke relationerne til NATO.

Et digitalt Europa med fri bevægelighed for data, hvor målet er, at:

 • sætte skub i forslaget om fri dataflow over grænserne
 • sikre tilstedeværelse af elektronisk kommunikation over hele Europa
 • tage skridt i retning af e-regeringsførelse og
 • fokusere på e-handel, geo-blocking, ophavsrettigheder, e-sundhed, privacy og cybersikkerhed.

Et ligestillet og bæredygtigt Europa, hvor målet er, at:

 • modernisere reglerne for arbejdskraftens fri bevægelighed
 • sikre lige adgang til arbejdsmarkedet og social integration og
 • skabe et mere bæredygtigt miljø.

Link til det estiske EU-formandskabs hjemmeside