Direktør Sine Sunesen fratræder som direktør for Akademikerne

Akademikerne har et ønske om fornyelse og overvejelse af struktur mv. Efter drøftelse med direktør Sine Sunesen af rammerne for en sådan proces, er parterne i fællesskab nået frem til, at processen og dialogen herom med fordel kan foregå uden, at der er en siddende direktør i stillingen. Parterne har derfor indgået en fratrædelsesaftale.

Sine Sunesen har været en central del af Akademikerne bl.a. som formand og siden august 2015 som direktør. Både medlemsorganisationerne, politikerne og medarbejderne skylder Sine tak for den betydelige indsats Sine har ydet gennem alle årene.

Formand for Akademikerne Lisbeth Lintz udtaler: 
”Jeg takker Sine for hendes store indsats gennem årene for Akademikerne. Sine har været en dygtig og central aktør for fællesskabet. Bestyrelsen vil nu have fornyelse og grundige overvejelser om ændret struktur og der skal derfor gennemføres en proces herom, uden at der er en siddende direktør i stillingen. Efter gensidig overenskomst stopper Sine derfor som direktør for Akademikerne”.

Direktør Sine Sunesen udtaler: 
”Jeg har været meget glad for at arbejde for det akademiske fællesskab. Det har været stærkt meningsgivende for mig og jeg vil gerne takke medlemsorganisationerne, alle samarbejdspartnere og helt særligt medarbejderne for samarbejdet. Jeg ønsker alt godt for Akademikerne”.