Haves: 5 mio. kr. Søges: Ansøgere til akademikerpuljen

Der er 5 millioner kr. tilbage til kompetenceudviklingsprojekter målrettet akademikere i staten.

 

De midler vil overenskomstparterne i Kompetenceudvalget gerne bevillige til ansøgninger om kompetenceudvikling for akademikere på statens område inden OK-perioden udløber den 31. marts 2015. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2014.

Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside