Historisk aftale om forenkling af LAB-loven netop landet

Regeringen, S, DF, Radikale Venstre og SF har i dag indgået aftale om en enklere beskæftigelsesindsats. Flere af de forenklinger, som Akademikerne har efterspurgt, er kommet med, bl.a. en forsøgsmæssig placering af kontaktforløb hos a-kasserne de første tre måneder, mulighed for digitalt fremmøde for a-kasserne i fællessamtalerne, samt en harmonisering og forenkling af reglerne for beskæftigelsesindsatsen.

 

Akademikernes formand Lars Qvistgaard udtaler: ”Jeg er først og fremmest glad for, at aftalen indeholder et forsøg, hvor kontaktforløbet for de forsikrede ledige placeres hos a-kasserne de første 3 måneder. I dag løber de nyledige jo spidsrod mellem kommuner og kasser – i stedet for at fokusere på selv at finde eller skabe sig et job – og det får de mere tid til nu.”

Helt frie til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen bliver a-kasserne dog ikke. Aftaleparterne kræver, at a-kasserne inden for de første tre måneder afholder en første fællessamtale, én CV-samtale, rådighedssamtaler samt kontaktforløbssamtaler efter behov.

Lars Qvistgaard fortsætter: ”Intentionen om øget ansvar til a-kasserne er helt rigtig, men vi havde håbet, at fællessamtalerne kunne placeres senere i ledighedsforløbet. Vi deler regeringens ambitioner om, at dem der kan selv, skal selv, og derfor ser vi et større behov for fællessamtaler efter tredje måneds ledighed.”

Aftalen indeholder en tiltrængt forenkling af reglerne for beskæftigelsesindsatsen. Aftaleparterne risikerer dog at gå efter laveste fællesnævner, når muligheden for virksomhedspraktik for dimittender reduceres fra otte til fire uger.

Lars Qvistgaard afslutter: ”Med denne aftale får kommunerne færre målgrupper og øget frihedsgrader. Det bliver derfor spændende at følge kommunernes anvendelse af løntilskud som opfølgning på virksomhedspraktik, da denne kombination giver god ordinær jobeffekt.”

Aftalen indebærer også øget krav til benchmarking af kommunerne, og Akademikerne ser frem til at følge indsatsens ordinære jobeffekter på tværs af kommuner.

Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet