Introduktionsstillinger til dimittender

Som led i OK13 har Akademikerne og de offentlige arbejdsgivere, Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner, indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere.

 

Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn.

“En introduktionsstilling kan være en dør ind på det akademiske arbejdsmarked, så ledige akademikere – og her tænker jeg særlig på dimittenderne – får den nødvendige erhvervserfaring, der skal til for at bide sig fast på arbejdsmarkedet, uden at de “spiser” af dagpengeperioden. Startlønnen er godt nok lavere end normalt, men til gengæld skal en del af arbejdstiden bruges til uddannelse og oplæring”, siger Ingrid Stage, formand for Akademikerne.

Aftalen om introduktionsstillinger gør det muligt for arbejdspladserne at ansætte nye medarbejdere, få tilført ny viden og løst arbejdsopgaver, uden om normeringerne og til en lidt lavere udgift.

Ansættelsesvilkår
Målgruppe: Ordningen gælder for akademikere, der er omfattet af dækningsområdet for overenskomst for akademikere i stat, kommuner og regioner. Akademikere skal inden ansættelsestidspunktet have været ledige i en sammenhængende periode på minimum 1 år.
Varighed: Ansættelsesperioden er 1 år, hvorefter ansættelsen udløber og den ansatte fratræder uden yderligere varsel. Akademikeren ansættes på særlige AC-vilkår.
Arbejdstid: Arbejdstiden er 37 timer om ugen.
Løn, mv.: Lønnen er 80 pct. af startlønnen for akademikere. Lønnen er pensionsgivende og der optjenes lønanciennitet, pension og dagpengeret. Der udbetales ikke de centralt aftalte tillæg, fx rådighedstillæg, men der kan lokalt aftales tillæg, fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg.
Uddannelse: Ansatte i introduktionsstillinger skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere, samtidig med at en del af arbejdstiden skal bruges til uddannelse og oplæring. Det forudsættes, at tiden, der afsættes tid til uddannelse og oplæring, står i et rimeligt forhold til den reducerede løn.
Opslag: En introduktionsstilling skal altid slås op og annonceres som en introduktionsstilling. Vikariater, fx et barselsvikariat kan slås op som en introduktionsstilling. Ansættelsen skal dog være for et år.
Udløb: Ordningen gælder frem til 1. april 2015.

Kom godt i gang
Arbejdspladsen skal slå en eller flere introduktionsstillinger op. Vikariater, fx et barselsvikariat kan slås op som en introduktionsstilling. Ansættelsen skal dog være for et år.
Inden ansættelsen skal arbejdspladsen aftale hovedlinjerne i kompetenceudviklingen og de øvrige ansættelsesvilkår med ledelse, TR og den kommende medarbejder.
Akademikeren søger de opslåede introduktionsstillinger (se fx www.job-i-staten.dkwww.jobnet.dk), eller henvender sig til en offentlig arbejdsgiver, (fx ens gamle studenterarbejdsplads) og fortæller dem om ordningen. Det er en god idé, at præsentere arbejdspladsen for en projektidé, der kan give et billede af, hvilke opgaver man vil kunne være med til at løfte på arbejdspladsen.

Særligt for introduktionsstillinger i staten
Tilskud: Statslige arbejdspladser, der vil ansætte akademikere i introduktionsstillinger, kan søge tilskud på op til 20.000 kr. til uddannelses- og oplæringsaktiviteter gennem Kompetencesekretariatet (Akademikere, der er omfattet af overenskomst med IDA og Den Danske Landinspektørforening på statens område, er ikke omfattet af tilskudsordningen).
Der kan søges tilskud til dækning af udgifter, der er direkte forbundet med uddannelsesaktiviteter, herunder f.eks. kursusgebyr, kursusmateriale og transport.
Der er ingen faste ansøgningsfrister, og arbejdspladserne kan derfor løbende søge støtte. Som udgangspunkt skal arbejdspladsen indsende ansøgning om tilskud til Kompetencesekretariatet umiddelbart efter, at en medarbejder er ansat i en introduktionsstilling. Læs mere og find ansøgningsskema på www.kompetencesekretariatet.dk/introduktionsstillinger

Læs mere om aftalen og ansættelsesvilkårene på disse hjemmesider:
Kompetencesekretariatet: www.kompetenceudvikling.dk
Akademikerne: www.ac.dk
KL: www.kl.dk
Moderniseringsstyrelsen: www.modst.dk

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Sofie Nilsson, AC, 22 49 58 69, sn@ac.dk
Chefkonsulent Dorete Dandanell, AC/Kompetencesekretariatet, dd@ac.dk, 40 72 59 68.