Kriseerkendelse og nye tiltag mod ungdomsarbejdsløshed på EU-topmøde

Ungdomsarbejdsløsheden har nået hidtil usete højder i flere medlemsstater, sådan lyder indledningen til slutdokumentet fra EU-topmødet den 28. juni.

 

Ungdomsarbejdsløsheden for unge under 25 år lød i gennemsnit på 23 pct. i EU27 i maj 2013 ifølge Eurostat. Den højeste ungdomsarbejdsløshed finder man i Grækenland (59,2 pct. marts 2013), Spanien (65,6 pct.) og Portugal (42,1 pct.).

Stats- og regeringschefer vedtog EU-Kommissionens forslag om, at unge under 25 år skal derfor tilbydes et job eller en uddannelse inden for fire måneder efter de er blevet arbejdsløse (ungdomsgaranti).

Desuden vil der ske en fremrykning af de 6 mia. euro til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer, der er afsat i den overordnede budgetramme for hele perioden 2014-2020, til anvendelse i 2014 og 2015.  Midler fra både strukturfondene og fra globaliserings-fonden straks bringes i anvendelse til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden.

Fra og med den 1. januar 2014 vil det være muligt for de første EU-medlemslande med ungdomsarbejdsløshedsprocenter på over 25 %at modtage de første udbetalinger at realisere ungdomsgarantiordningen og andre initiativer, der enten kan bringe unge ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Desuden blev direktivet om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer vedtaget. Direktivet skal bidrage til at øge de unges mobilitet i EU.

Den europæiske fagbevægelse tilkendegav i deres bidrag til det europæiske topmøde, at medlemslandene bør forpligtes på at opstille konkrete mål for deres sociale og beskæftigelsesmæssige indsats.

Arbejdsløshedstal fra Eurostat maj 2013 kan ses her.

For yderligere oplysninger kontakt: Käthe Munk Ryom, international chefkonsulent, 2249 5866, kmr@ac.dk