Nyt tilbud om hjælp til psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

Akademikerne og de øvrige parter i Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige med Danske Regioner om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra april 2016 igangsætter parterne derfor et tilbud om ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser.

 

Der er en god ide at få spot på det psykiske arbejdsmiljø i regionerne. I en undersøgelse fra Akademikerne svarer 14 pct. af de ansatte, at deres psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er ringe. Kun 45 pct. svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Et ringe psykisk arbejdsmiljø fører til, at de ansatte kommer i risikozone for at få stress, bliver hurtigere nedslidt og har ringere mulighed for at levere en god kvalitet i opgaveløsningen.
Derfor er det en god nyhed, at Forhandlingsfællesskabet i samarbejde med Danske Regioner med overenskomstaftalen fra 2015 har gjort det muligt at opruste på arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i regionerne. Aftalen sikrer et tilbud om ekspertrådgivning og inspiration om psykisk arbejdsmiljø til alle regionale arbejdspladser.

Det er på tide, at de regionale arbejdspladser får mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. De ansatte i regionerne oplever i disse år en hverdag med mange omvæltninger og stadig nye krav. På de regionale arbejdspladser er det psykiske arbejdsmiljø tæt knyttet til store faglige forandringer, organisatoriske omrokeringer og udfordringer med vold og trusler fra brugere eller pårørende. Den nye aftale sikrer et større fokus på disse områder og baner vejen for en stærkere indsats.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale med fire udbydere, som kan tilbyde ekspertrådgivning eller inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø inden for ovenstående temaer.

Der er indgået aftale med:
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
• Alectia
• CBS, Institut for ledelse, politik og filosofi
• RUC, Center for arbejdslivsforskning og Center for sundhedsfremme

Overenskomstaftalen fremmer en ambitiøs tilgang til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper og den nyeste viden på området involveres. Et stærkt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtager og alle ansatte i organisationen på de enkelte arbejdspladser er recepten til at skabe resultater, der rykker.

Læs mere om overenskomstaftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner: Et bedre psykisk arbejdsmiljø – tilbud om ekspertrådgivning og inspiration