Tema: Platformsøkonomi

Danmark skal være foregangsland for digital platformsøkonomi. I dag eksisterer der allerede 142 forskellige typer platformsvirksomheder i Danmark, og i EU bidrager platformsvirksomhederne med ca. 28 mia. euros om året. Det er derfor vigtigt, at vi i Danmark skaber gode rammer for, at platformsøkonomien kan udvikle sig på en måde, så både samfundet, lønmodtagere og nye såvel som gamle virksomheder får del i de gevinster, der ligger i denne udvikling.

 

Ekspertpanel for Platformsøkonomi

 

Akademikerne og HK var initiativtagere til “Ekspertpanel for Platformsøkonomi”, hvor førende eksperter, virksomheder og organisationer samledes for at drøfte  mulighederne på fremtidens, digitale arbejdsmarked. I 2017 blev der afholdt 4 møder i panelet, hvor der sættes fokus på særlige problemfelter og temaer. Er du interesseret i at vide mere om panelet og dets arbejde, så finder du alle informationer her, ellers kontakt Käthe Munk Ryom, Chefkonsulent i Akademikerne, tlf.: 22 49 58 66, mail: kmr@ac.dk.

Møder i ekspertpanelet:

Læs resultaterne fra ekspertpanelets møder

 

Relaterede artikler:

 

Platformsøkonomi i Norden

 

Akademikerorganisationerne i Norden har sammen med Nordic Innovation (Nordisk Ministerråd) iværksat et projekt, der skal afdække hvad der kan hæmme og fremme platforme for vidensarbejde i Norden.

Selv om platformsarbejde i de nordiske lande er meget begrænset, så vil vi i dette projekt undersøge udviklingspotentialet for de nye arbejdsplatforme i Sverige, Finland, Island, Norge og Danmark.

I projektet deltager: Saco, Sverige, Akava, Finland, BHM, Island, Akademikerne, Norge og Akademikerne, Danmark.
Projektet er finansieret af Nordic Innovation.

Samfunnsokonomisk-analyse er ansvarlig for udarbejdelse af rapport for projektet.

 

Læs projektrapporten “The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries” her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platform economy series: Worksome

 

Platform economy series: meploy

 

Platform economy series: Vocali

 

Indhold fra konferencen:

“The Future of Work” oplæg fra Marguerita Lane (OECD). Læs oplægget her

 

Platform economy series: Marguerita Lane