Politisk fokus på arbejdsmiljøet

Beskæftigelsesministeren ønsker at få sat arbejdsmiljøet højere op på den politiske dagsorden. Derfor havde hun onsdag den 19. marts 2014 inviteret Arbejdsmiljørådet til dialog om, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan prioriteres og styrkes, så den i endnu højere grad bidrager til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

 

På dette møde blev det drøftet, hvordan man kan styrke Arbejdstilsynets tilsynsindsats gennem en øget prioritering og revidering af det risikobaserede tilsyn. Arbejdsmiljørådet anbefalede ministeren, at hun har fokus på virksomheder, der begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Alvorlige overtrædelser der kan koste liv, førlighed og arbejdsevne hos de ansatte.

Husk det psykiske arbejdsmiljø
Lars Qvistgaard, bestyrelsesmedlem i Akademikerne og medlem af Arbejdsmiljørådet deltog i mødet med ministeren, og synes det er overordentligt fornuftigt at prioritere tilsynets ressourcer mod de virksomheder, som ikke tager arbejdsmiljøet alvorligt.

“Det er indlysende rigtigt at tilrettelægge indsatsen efter, hvor effekten vil være størst. Men vi skal være opmærksomme på, at det ikke kun er de synlige konsekvenser af det fysiske arbejdsmiljø, som kommer i fokus på tilsynets indsats. Dårligt psykisk arbejdsmiljø har også store konsekvenser for den enkeltes arbejdsevne, livskvalitet og helbred, og for bundlinjen og produktiviteten på arbejdspladserne”, siger Lars Qvistgaard.

“Vi skal nå 2020 planens mål om en 20 pct. reduktion af beskæftigede, der er psykisk overbelastede. Derfor er det væsentligt, at der bliver taget højde for, at effekterne af dårligt psykisk arbejdsmiljø viser sig på anden vis end det fysiske. Det skal der selvfølgelig tages højde for i risikoorienteringen”, siger Lars Qvistgaard.

Læs Arbejdsmiljørådets forslag

Læs nyhed fra Arbejdsmiljørådet om mødet med ministeren

Læs Arbejdsmiljørådets seneste § 66 redegørelse 

Mere information
Lars Qvistgaard, bestyrelsesmedlem i Akademikerne, tlf.: 3395 9786
Malene Salskov Amby, chefkonsulent, tlf.: 2535 4144