Strategi for Akademikernes interessevaretagelse på det private arbejdsmarked 2025

Akademikerne har med den første privatstrategi (2019-2021) lagt grundstenene for, at Akademikerne har en vigtig rolle at spille som forhandlings og hovedorganisation på det danske private arbejdsmarked. Strategiens videreførelse med nye pejlemærker frem mod 2025 udgør de overordnede rammer for Akademikernes fortsatte interessevaretagelse på det private arbejdsmarked.

 

Akademikerne ønsker frem mod 2025 at arbejde for fælles løsninger på udfordringerne på
det danske private arbejdsmarked – både når det kommer til forbedringer af løn- og
ansættelsesvilkår i det politiske spor med bedre lovgivning og sikring af ordentlige vilkår
og rettigheder – samt via dialog og aftaler med arbejdsgiverorganisationer og øvrige interessenter.

 

Arbejdet med at sikre gode vilkår for de privatansatte akademikere er til gavn for
Danmarks samlede vækst og velstand. Tallene taler deres tydelige sprog – det kan betale
sig at ansætte en akademiker for virksomhederne. Det bidrager til produktiviteten, giver
vækst og skaber nye job – også for andre faggrupper. Derfor er antallet af privatansatte
akademikere stadigt stigende.

Strategiske pejlemærker

 

Akademikerne har valgt frem mod 2025 at sætte fokus på følgende strategiske
pejlemærker, da de er afgørende for akademikernes vilkår på det private arbejdsmarked i de kommende år:

 

1.Fremtidens fleksible arbejdsliv

2. Gode rammer for et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

3. Kompetenceudvikling af privatansatte akademikere

4. Opdatering af funktionærloven

5. EU-direktiv- og aftaleimplementering

Fakta om akademikere på det private arbejdsmarked

 

Flere fakta om akademikere på det private arbejdsmarked kan findes her.

Har du brug for mere information om akademikeres rolle på det private arbejdsmarked, kan du kontakte følgende medarbejdere:

 

Læs hele strategien her.

Marlene Scott Reinbacher

Chefkonsulent

T: 5381 1302  E: msr@ac.dk