Støtte til kompetenceudvikling i staten 2012-13

APU, AC og Personalestyrelsens fælles udvalg under Statens Center for Kompetenceudvikling har på sit seneste møde besluttet, at mobilitet, karriere og attraktive arbejdspladser skal være særlige indsatsområder i denne overenskomstperiode.

 

APU’s midler for hele overenskomstperioden er på 12,5 mio. kr. Statslige arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledelse er enige om et projekt, der skal kompetenceudvikle de akademiske medarbejdere inden for de tre områder, skal indsende en ansøgning til Statens Center for Kompetenceudvikling.
Mobilitet, karriere og attraktive arbejdspladser
APU har til inspiration for arbejdspladserne og de faglige organisationer udfoldet temaerne med en række “pinde”.
Mobilitet:
  • Styrkelse af medarbejdernes vilje og evne til mobilitet – både indenfor egen arbejdsplads (nye arbejdsområder) og mellem virksomheder/arbejdspladser – f.eks. gennem job-bytte-ordninger, ol.
  • Øget motivation for mobilitet
  • Udnyttelse af akademikernes internationale kompetencer, herunder professionalisering af arbejde med internationale opgaver i danske institutioner samt internationale karriereveje.
Karriere:
  • Styrkelse af mulighederne for karriereafklaring, herunder interne karrieresamtaler, mentorordninger, eksterne karriereafklaringsforløb, eLæringsværktøj, (test-dig-selv), etc.
  • Ledelseskarriere for mellem-erfarne generalister, herunder anvendelse af før-lederforløb (blended learning)
  • Karriereudvikling for forskere og undervisere.
Attraktive arbejdspladser:
  • Bedre opgaveløsning under forandringsprocesser, herunder, hvordan organisationen samarbejder på bedst mulig vis om at løse men også udvikle kerneopgaven
  • Udvikling af en fælles forandringsparat kultur i organisationen, hvor der bliver taget højde for individuelle faktorer i forhold til at håndtere forandringer
  • Selvledelse/worklife-balance, herunder fokus på udvikling af rammer der understøtter selvledelse samt fokus på og udvikling af medarbejdernes individuelle håndtering af selvledelse samt grænseløst arbejde
  • Innovation, digitalisering og bedre opgaveløsning, herunder hvilke kompetencer kan akademikere udvikle for at understøtte innovationen på statslige arbejdspladser og hvordan arbejdspladsen udnytter disse kompetencer bedst.
I 2013 er ansøgningsfristerne 1. februar, 15. marts og 1. juni. Der skal ansøges på særskilt ansøgningsskema.
Læs mere på http://www.kompetenceudvikling.dk/okonomisk-stotte. Her kan I læse om hvilke krav, der stilles til ansøgninger og se eksempler på projekter, der tidligere har fået støtte.