Studentermedhjælpere til arbejdsmarkedsanalyser og overenskomstfor-handlinger

Vil du være med til at påvirke den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for akademikere? Har du lyst til at indgå i en dynamisk og tværfaglig arbejdsplads? Så er et studenterjob i Akademikerne måske noget for dig!

 

Om stillingen

I Akademikerne tilbyder vi spændende, varierende og udfordrende opgaver. Du skal bidrage til at lave og formidle analyser om arbejdsmarkedspolitiske, samfundsøkonomiske og overenskomstmæssige sammenhænge. Du vil bl.a. komme til at arbejde med forskellig former for databearbejdelse, herunder arbejdsmarkedsdatabaser, Akademikernes ledighedsstatistik og eventuelt også registerdata vha. vores adgang til registerdata hos Danmarks Statistik. Dertil vil du komme til at arbejde med forskellige løndatabaser og bidrage til diverse undersøgelser.

 

Arbejdet hos os vil give dig indsigt i dansk arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik samt kendskab til det danske overenskomstsystem. Samtidig får du mulighed for at bruge din viden og erfaring fra studiet til at løse forskellige statistiske og politiske problemstillinger på arbejdsmarkedsområdet.

 

Som student vil du være placeret i vores politisk-økonomiske afdeling, men vil være del af vores tværgående analyseteam, der laver analyser og tal til både vores politisk-økonomiske afdeling og vores forhandlingsafdeling. Der er i Akademikerne et godt studentermiljø, hvor 3-4 studerende deles om opgaverne. Arbejdstiden er 15 timer om ugen, som kan placeres efter aftale. Startløn i forhold til gældende overenskomst er i øjeblikket 143,69 kr. pr. time. Tiltrædelse er hurtigst muligt, idet der naturligvis tages hensyn til studier, eksamensforberedelse mv.

 

Ansøgeren

Vi forestiller os, at du

  • er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse
  • har flair og interesse for talbehandling og formidling heraf
  • har erfaring med Microsoft Office, især med Microsoft Excel
  • har kendskab til eller lyst til programmering i SAS
  • har interesse for organisationsarbejde og især arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik vil ligeledes være en fordel
  • er god til at samarbejde
  • har lyst til at arbejde i en politisk organisation.

 

Hvad er Akademikerne?

Akademikerne (AC), er hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer de akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og varetager medlemsorganisationernes fælles interesser på de økonomiske, sociale, kulturelle, forsknings- og uddannelsesmæssige områder samt på andre områder, der har betydning for akademikernes forhold.

 

Spørgsmål og tidsfrist

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte analytiker Jonas Holst-Jensen, tlf. 22 49 58 60, e-mail jhj@ac.dk eller cheføkonom Benn G. Vestergaard, tlf. 31 42 52 36, e-mail bv@ac.dk.

 

Ansøgningen skal være os i hænde snarest muligt, dog senest 23. januar 2021 og sendes til Akademikerne – Nørre Voldgade 106 – 1358 København K eller via e-mail til jhj@ac.dk.

 

Download jobopslaget i PDF format her.

Tags: