Sammen om at sikre kriseberedskabet for det danske samfund

 

Konsekvenserne af den ekstraordinære situation vi står i, udvikler sig hurtigt. I den kommende tid kommer hverdagen og livet på arbejdspladserne til at køre anderledes end normalt. Akademikerne arbejder for at sikre, at vi alle kommer bedst muligt igennem denne krisetid.

 

Politisk og blandt arbejdsmarkedets parter arbejder vi på løsninger til at håndtere denne svære situation og bidrager med forslag til svar på de udfordringer, som arbejdspladser og medarbejdere står over for både på det private og det offentlige område. 

 

Information til dig der arbejder i den offentlige sektor

 

For øjeblikket yder ansatte i sundhedssektoren og beredskabet en kæmpe indsats. Det der sker i disse dage er gennemgribende og helt afgørende for Danmarks kriseberedskab.

 

I den aktuelle situation er det nødvendigt løbende at have en dialog om indsatsen – både centralt og lokalt. Krisen kommer til at fordre ændringer i arbejdstilrettelæggelsen for medarbejderne og påvirke øvrige overenskomstbestemte arbejdsvilkår på arbejdspladserne i større omfang.

 

Svar på de oftest stillede spørgsmål

Du kan holde dig orienteret om de nyeste udviklinger i vores FAQ om løn- og ansættelsesvilkår under krisen. Denne helt ekstraordinære situation gør, at det kan blive nødvendigt at fravige overenskomsternes bestemmelser om blandt andet vagthyppighed, belastning, hviletid og lign. Akademikerne opfordrer alle til at følge anvisninger fra arbejdsgiverne og søge den lokale dialog. Parterne må sammen finde løsninger på de problemer, der opstår hen ad vejen i denne helt særlige situation, men det væsentligste er i første omgang at bakke op om, at sundhedsvæsnet og beredskabet kan løse sine vigtigste opgaver. 

 

Særligt for ansatte i regionerne

Arbejdsmarkedets parter på det regionale område, som hospitalerne hører under, er i den forbindelse kommet med en fælles erklæring for at sikre det pågående arbejde. For at afbøde udbredelsen af COVID-19 er fokus på, at tilpassede løsninger er nødvendige for ansatte og arbejdsgivere. Indsatsen betyder nye vilkår både for medarbejdere, der udfører kritiske funktioner på de regionale arbejdspladser, og for hverdagen på hele sundhedsområdet.

 

Særligt for ansatte i kommunerne

Parterne på det kommunale område er også kommet med en fælleserklæring. Erklæringen er gældende for alle kommunalt ansatte, det vil sige også for ansatte, som ikke er en del af beredskabet. Læs fælleserklæringen for det kommunale område her.

 

Særligt for ansatte i staten

Find den nyeste information om dine arbejdsvilkår i vores FAQ her.

 

 

 

 


 

 

Information til dig der arbejder i den private sektor

 

Alle er ramt af store forandringer i hverdagen. På alle arbejdspladser er der mange nye typer udfordringer, bl.a. at størstedelen i den kommende tid fungerer ved, at de ansatte er isoleret fra hinanden og arbejder hjemmefra, og tusindvis af privatansatte arbejder samtidigt med en knugende uvished om, hvad situationen får af konsekvenser for deres arbejdsplads og dem selv. 

 

Svar på de oftest stillede spørgsmål

Alle har behov for klarhed om hvilke arbejdsvilkår, der gælder i denne særlige arbejdssituation. Der kan dukke mange uforudsete problemstillinger op om overenskomster og aftaleforhold, alt efter hvordan situationen og ikke mindst retningslinjerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne udvikler sig. Akademikerne har lavet en FAQ om gældende regler på arbejdspladserne i den aktuelle situation. Det er ikke et udtømmende dokument, og det bliver løbende opdateret, efterhånden som situationen udvikler sig, og vi får klarhed over flere ting. (Læs FAQ’en her). 

 

Hjælpepakker til virksomhederne

For det private arbejdsmarked har regeringen allerede iværksat en hjælpepakke om bl.a. lønkompensation for udsatte virksomheder. Akademikerne vurderer, at aftalen er et godt skridt på vejen mod at holde hånden under både virksomheder og lønmodtagere. En yderligere hjælpepakke målrettet freelancere og enkeltmandsvirksomheder er nu også vedtaget. Det er et område, som omfatter mange akademikere, og Akademikerne har derfor spillet ind til Regeringen med en række forslag, som vil kunne gøre en forskel for denne gruppe i den nuværende situation. (Læs Akademikernes reaktion på hjælpepakken her).

 

 

Ved siden af ovennævnte tiltag samarbejder Akademikerne med beskæftigelsesministeriet om at sikre hensigtsmæssige vilkår for alle uanset deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Kontaktpersoner hos Akademikerne:

Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson 22495869 sn@ac.dk

Direktør for Politisk/økonomisk afd. Janus Broe Malm 2424 5387 jbm@ac.dk

Chefkonsulent Tine Asmussen 22495868 tas@ac.dk

Chefjurist Jesper David Jensen 22495862 jdj@ac.dk

Historier relateret til Covid-19:

Coronakrise: offentligt ansattes arbejdsvilkår skal afklares lokalt

Læs mere her

FAQ om løn- og ansættelsesretslige spørgsmål relateret til Coronavirus

Læs mere her

 

Fælleserklæring for det kommunale område

Læs mere her

Vi skal tage alle nødvendige skridt for at ruste private arbejdspladser

Læs mere her

Akademikerne bakker op om ny kompensationspakke for lønmodtagerne 

Læs mere her

Nyt fra Akademikerne