Dimittendpakke: Et mere fair dagpengesystem for dimittender

Læs forslaget her

Dimittenders ledighed – især universitetsuddannede dimittenders ledighed – har været et politisk emne i mange år. Senest har det været i fokus i forbindelse med dagpengereformen, som træder i kraft 1. maj 2023 og forringer dimittenders dagpengerettigheder for at få flere i beskæftigelse. Et snævert......

Debatindlægget blev bragt første gang i Børsen d. 19.9.2023. Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne og Mette Reissmann, erhvervsordfører for Socialdemokratiet. Det er dejligt at vinde – og endnu bedre at blive ved at vinde. Det kan virksomhedsejere skrive under på, fordi her forskellen på......

I Finansministeriets departement arbejder de fuldmægtige i gennemsnit en dag mere om ugen. I 2021 arbejde de fuldmægtige i gennemsnit mere end 2.300 timer i løbet af året. Det svarer til næsten 400 timer mere end en årsnorm på 1.924 timer. Den normale ugentlige arbejdstid......

Debatindlægget blev bragt først gang i Altinget d. 12.9.2023. Formand Lisbeth Lintz, Akademikerne Formand Jeanette Præstegaard, Danske Fysioterapeuter Formand Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen Formand Lis Munk, Jordemoderforeningen Så kom Robusthedskommissionen med sine anbefalinger til, hvorledes sundhedssektoren skal håndtere en stigende udfordring med mangel på kvalificeret......

 

FØLG AKADEMIKERNES FORMAND

 

Lisbeth Lintz skriver bl.a. om arbejdsmarked, beskæftigelse og samfundsforhold.
T: 24888442   E: ll@ac.dk

Her finder du analyser og fakta om SU’s betydning for social uddannelsesmobilitet

 

Læs mere

Søg om støtte til individuel kompetenceudvikling

 

Læs mere

Tilmeld dig Akademikernes nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Persondata

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der repræsenterer 480.000 offentligt og privatansatte og udgør den akademiske fagbevægelse