Høringssvar

Her finder du de seneste høringssvar fra Akademikerne

Akademikerne er enig i hensigten med ændringerne i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1, nemligt at få skabt en forenkling af kriterierne for institutionsakkreditering, der gør det muligt for institutionerne at nedbringe dokumentationsbyrden i forbindelse med institutionsakkreditering. Læs høringssvaret her  ...

Find tidligere høringssvar:

 

Fold denne liste ud for at vælge et specifikt år.