I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland hhv. for akademikere ansat i statens tjeneste i Grønland.

For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under selvstyret og kommunerne i Grønland varetages forhandlings- og aftaleretten af Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), der er den grønlandske pendant til Akademikerne.

For overenskomstansatte under selvstyret og kommunerne i Grønland varetager de danske organisationer under Akademikerne med medlemmer på området forhandlings- og aftaleretten. Der er indgået overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og “de samforhandlende organisationer og Akademikerne” (Arkitektforbundet, DP, GL, DM, og IDA), hhv. med Djøf, DTF og FAS/FAYL.

For statens tjenestemænd i Grønland indgås der aftaler mellem Akademikerne/CFU og Finansministeriet.

For overenskomstansatte akademikere i statens tjeneste i Grønland er der indgået særskilte overenskomster mellem Finansministeriet og en række organisationer under Akademikerne.

Akademikerne har alene en direkte rolle i forhold til statens tjenestemænd i Grønland, men yder efter aftale med organisationerne tilsluttet ASG teknisk bistand til ASG i forhold til gennemførelse af forhandlingerne for tjenestemændene under Selvstyret og Kommunerne i Grønland. Akademikerne har ingen rolle på overenskomstområderne.

For oplysning om de med staten indgåede aftaler og overenskomster for ansatte i Grønland henvises der til de respektive organisationer under Akademikerne.

Grønland

 

I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland hhv. for akademikere ansat i statens tjeneste i Grønland.

 

For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under selvstyret og kommunerne i Grønland varetages forhandlings- og aftaleretten af Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), der er den grønlandske pendant til Akademikerne.

 

For overenskomstansatte under selvstyret og kommunerne i Grønland varetager de danske organisationer under Akademikerne med medlemmer på området forhandlings- og aftaleretten. Der er indgået overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og “de samforhandlende organisationer og Akademikerne” (Arkitektforbundet, DP, GL, DM, og IDA), hhv. med Djøf, DTF og FAS/FAYL.

 

For statens tjenestemænd i Grønland indgås der aftaler mellem Akademikerne/CFU og Finansministeriet.

 

For overenskomstansatte akademikere i statens tjeneste i Grønland er der indgået særskilte overenskomster mellem Finansministeriet og en række organisationer under Akademikerne.

 

Akademikerne har alene en direkte rolle i forhold til statens tjenestemænd i Grønland, men yder efter aftale med organisationerne tilsluttet ASG teknisk bistand til ASG i forhold til gennemførelse af forhandlingerne for tjenestemændene under Selvstyret og Kommunerne i Grønland. Akademikerne har ingen rolle på overenskomstområderne.

 

For oplysning om de med staten indgåede aftaler og overenskomster for ansatte i Grønland henvises der til de respektive organisationer under Akademikerne.