Bestyrelse

Bestyrelsen er Akademikernes øverste myndighed. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af Akademikerne, fastlæggelse af Akademikernes politik, retningslinjer for virksomheden og en løbende og bred diskussion af grundlaget for Akademikernes virke. Det er Akademikernes medlemsorganisationer, som vælger bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand og ni medlemmer:

Formand for Akademikerne
Lisbeth Lintz

Næstformænd for Akademikerne
Camilla Gregersen, formand for DM
Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark

Djøf
Henning Thiesen, formand

Fællesrepræsentationen i Akademikerne “De 3” (De 3)
Lis Munk, formand Jordemoderforeningen

Fællesrepræsentationen “De 6” (De 6)
Dea Seidenfaden, fungerende formand Dansk Psykolog Forening

Fællesrepræsentationen i Akademikerne ”Brobyggerne”
Jan Ove Petersen, formand for FAOD

Fællesrepræsentationen (FR)
Rikke Løvig Simonsen, formand for PD

Ingeniørforeningens Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (IFAC)
Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
Asger Boe Wille, næstformand

Lægeforeningen (LF)
Susanne Wammen, formand for FAS

Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (TOAC)
Niels Henrik Tønning, formand for FAC