Bestyrelse

Bestyrelsen er Akademikernes øverste myndighed. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af Akademikerne, fastlæggelse af Akademikernes politik, retningslinjer for virksomheden og en løbende og bred diskussion af grundlaget for Akademikernes virke. Det er Akademikernes medlemsorganisationer, som vælger bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand og ni medlemmer:

Formand for Akademikerne
Lars Qvistgaard

Næstformand for Akademikerne
Camilla Gregersen, formand for DM


Djøf
Henning Thiesen, formand

Fællesrepræsentationen i Akademikerne “De 3” (De 3)
Tina Lambrecht, formand for DFys

Fællesrepræsentationen “De 6” (De 6)
Tine Segel, formand for BF

Fællesrepræsentationen i Akademikerne De Nye 6 (De Nye 6)
Jan Ove Petersen, fung. formand for FAOD

Fællesrepræsentationen (FR)
Per Lindegaard Hjorth, formand for KS

Ingeniørforeningens Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (IFAC)
Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
Asger Boe Wille, næstformand

Lægeforeningen (LF)
Lisbeth Lintz, formand for FAS

Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (TOAC)
Niels Henrik Tønning, formand for FAC