Bestyrelse

Bestyrelsen er Akademikernes øverste myndighed. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af Akademikerne, fastlæggelse af Akademikernes politik, retningslinjer for virksomheden og en løbende og bred diskussion af grundlaget for Akademikernes virke. Det er Akademikernes medlemsorganisationer, som vælger bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand og ni medlemmer:

Formand for Akademikerne
Lisbeth Lintz

Næstformænd for Akademikerne
Camilla Gregersen, forperson for DM
Jan Ove Petersen, formand for FAOD

Djøf
Sara Vergo, formand

Fællesrepræsentationen i Akademikerne “De 3” (De 3)
Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter

Fællesrepræsentationen “De 6” (De 6)
Dea Seidenfaden, forperson for Dansk Psykolog Forening

Fællesrepræsentationen i Akademikerne ”Brobyggerne”
Jan Ove Petersen, formand for FAOD

Fællesrepræsentationen (FR)
Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark

Ingeniørforeningens Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (IFAC)
Laura Klitgaard, formand for IDA

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
Anders Kristian Bærholm Frikke, næstformand

Lægeforeningen (LF)
Susanne Wammen, formand for FAS

Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (TOAC)
Niels Henrik Tønning, formand for FAC