Privat

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Antallet af akademikere vokser, og at det vil fortsætte i de kommende år. De nye akademikere vil fortrinsvis skulle finde arbejde på det private arbejdsmarked. Her bidrager akademikerne med viden og kompetencer til gavn for virksomhedernes vækst, innovation og produktivitet.

 

For Akademikerne er det helt centralt at være en aktiv stemme og stå stærkt, når vi skal sætte rammerne for det private arbejdsmarked i Danmark. Her har Akademikerne et særligt fokus på, at lovgivningen sikrer alle privatansatte så gode rammebetingelser som muligt til udøve selvstændig virksomhed eller som ansat. Akademikerne arbejder for at forbedre løn- og ansættelsesvilkår for alle privatbeskæftigede.

 

Som forhandlingsorganisation udøver Akademikerne forhandlingsretten for privat ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, disse har overladt dette til Akademikerne. Det er typisk de enkelte Akademikerorganisationer, der er part i den enkelte overenskomst.

Nyeste historier:

Denne vejledning retter sig mod akademikere, som er ansat i private virksomheder og omfattet af ferieloven. Vejledningen beskæftiger sig med de ferieretlige regler, der gælder efter 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem DM,...

Mellem 4. kvt. 2008 og 4. kvt. 2017 har private virksomheder ansat ca. 90.000 flere akademikere. Stigningen har været bredt funderet, og er sket over hele landet og i  alle brancher. Akademikere varetager mange forskellige akademiske jobfunktioner i private virksomheder, både som ledere og specia...

Der er mellem 2010 og 2015 ansat 25.000 flere akademikere i den private sektor, hvilket vil sige der er blevet ansat mellem 4-5.000 flere akademikere om året i en periode, hvor udviklingen på det private arbejdsmarkedet ellers har været behersket. Stigningen betyder også, at akademikerne......

Kollektive overenskomster AC-organisationerne har indgået omkring 100 kollektive overenskomster med virksomheder og organisationer på det private område. Det er typisk de enkelte AC-organisationer, der er part i den enkelte overenskomst. Der findes dog også eksempler på, at det er AC, som er pa...