Privat

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Antallet af akademikere vokser, og at det vil fortsætte i de kommende år. De nye akademikere vil fortrinsvis skulle finde arbejde på det private arbejdsmarked. Her bidrager akademikerne med viden og kompetencer til gavn for virksomhedernes vækst, innovation og produktivitet.

 

For Akademikerne er det helt centralt at være en aktiv stemme og stå stærkt, når vi skal sætte rammerne for det private arbejdsmarked i Danmark. Her har Akademikerne et særligt fokus på, at lovgivningen sikrer alle privatansatte så gode rammebetingelser som muligt til udøve selvstændig virksomhed eller som ansat. Akademikerne arbejder for at forbedre løn- og ansættelsesvilkår for alle privatbeskæftigede.

 

Som forhandlingsorganisation udøver Akademikerne forhandlingsretten for privat ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, disse har overladt dette til Akademikerne. Det er typisk de enkelte Akademikerorganisationer, der er part i den enkelte overenskomst.

Ny undersøgelse: Privatansatte akademikere ønsker sig mere kompetenceudvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

Over 22.000 privatansatte akademikere har svaret på spørgsmål om deres brug af og tilgang til kompetenceudvikling og over halvdelen ville gerne have haft mere kompetenceudvikling! Det peger på et stort uudnyttet potentiale for både virksomheder, medarbejdere og ikke mindst samfundet i forhold til at sikre de rette kompetencer til at løse fremtidens komplekse udfordringer (fx den grønne og digitale omstilling).

Læs mere her.

 

Akademikerne fortsætter arbejdet med at styrke Akademikernes partsstatus på det private arbejdsmarked – og for, at de mange relevante bidrag og resultater, som Akademikerne skaber med fokus på bedre løn- og ansættelsesvilkår på det private arbejdsmarked, bliver tydelige for både arbejdsgiversiden og politisk.

 

Læs mere her.

Nyeste historier: