Overenskomstforhandlinger

På denne side holder vi dig orienteret om aktuelle og tidligere overenskomstforhandlinger.

Nyeste historier:

Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2021 har Akademikerne den 15. december 2020 udvekslet krav med Skatteministeriet.   Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2021 har Akademikerne den 15. december 2020 udvekslet krav med KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Centralt i Akademikernes krav står en sikring......

Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2021 har Akademikerne den 15. december 2020 udvekslet krav med Skatteministeriet. Centralt i Akademikernes krav står en sikring af en positiv reallønsudvikling for alle offentligt ansatte akademikere. Blandt andre væsentlige krav er etablering af en frivalgslønkonto for medarbejderne med adgang......

Retten til den betalte spisepause for offentligt ansatte er en af de store knaster mellem parterne ved OK18. Men hvad er egentlig problemet? Her er de fakta, du bør kende. Spisepause FAQ Hvad handler spørgsmålet om den betalte spisepause ved OK18 om for de offentligt......

OK18 var et unikt forløb i den danske models historie i den offentlige sektor generelt – og for Akademikerne især. For Akademikerne blev OK18 en helt ny type overenskomstproces, hvor ekstern kommunikation, medlemsrettede aktiviteter og koordination med de øvrige faglige organisationer kom til at fylde......

Akademikerne har sat deres kryds ved ja. Faktisk viser resultatet af den netop afsluttede OK18-afstemning blandt medlemmerne i Akademikernes medlemsorganisationer, at mere end ni ud af ti akademikere har valgt at stemme ja til den aftale, der er forhandlet på plads med arbejdsgiverne. ”Vi har......