Publikationer

Her finder du de aktuelle publikationer udgivet af Akademikerne.

Rapport:Privatansatte akademikeres kompetenceudvikling i 2023

Flere privatansatte akademikere savner opbakning fra deres arbejdsgiver når det gælder kompetenceudvikling

Senest opdateret april 2024.

Flere åbne døre: 21 forslag til realisering af ét sammenhængende videregående uddannelsessystem

Forslag til videregående uddannelsessystem. Senest opdateret maj 2023.

Frie fugle flyver under radaren

Publikation om freelancere. Senest opdateret Juni 2022.

Ferievejledning for privatansatte

Senest opdateret december 2021.

MED-Vejledning

(9 sider)

2020

Akademikere i tal og ord

(82 sider)

Juni 2019

IT Star

(14 sider)

December 2018

Udvikling af jobrettede IT-kurser
for ledige højtuddannede med
IT-kompetencer eller tilsvarende
kompetencer

Selvledelse
– Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2018

(29 sider)

2018

Psykisk arbejdsmiljø og stress
– Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress

(12 sider)

Marts 2018

En treenighed der gør en forskel
– Indspil til en ny vækstdagsorden

(54 sider)

August 2016

Balancen mellem arbejde og privatliv
– Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø 2016

(13 sider)

August 2016

De nye selvstændige
– Den oversete vækst

(20sider)

Juni 2016

Selvstændiges psykiske arbejdsmiljø
– Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø 2016

(13 sider)

Februar 2016

Offentlige lederes arbejdsmiljø
– Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø 2016

(12 sider)

Februar 2016

Forandringer på arbejdspladsen
– Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø 2015

November 2015

(21 sider) 

 

Blandt hovedresultaterne i rapporten er:

• 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år.

• Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er dårligere, når der har været flere runder af afskedigelser på arbejdspladsen, og det samme gælder for omorganiseringer.

• Én omorganisering i løbet af to år synes ikke at påvirke stressniveauet i hverdagen, men ved flere omorganiseringer er der tegn på et øget stressniveau.

Sygefravær
– Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø 2015

November 2015

(14 sider)

 

Blandt hovedresultaterne i rapporten er:

  • Akademikerne har i gennemsnit haft knap fem sygefraværs- og  sygenærværsdage inden for de seneste 12 måneder.
  • En god nærmeste leder samt en god balance mellem arbejde og privatliv sænker sygefraværet og sygenærværet markant.
  • Et godt psykisk arbejdsmiljø og et lavt stressniveau sænker antallet af sygefraværsdage og sygenærværsdage.

Mobning
– Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø 2015

November 2015

(16 sider)

 

Akademikerne er i undersøgelsen blevet spurgt til, om der er problemer med mobning på deres arbejdsplads, og om de selv har været udsat for mobning. I undersøgelsen er mobning blevet defineret som:

Mobning finder sted, når én eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger eller adfærd på arbejdspladsen, som det er svært at forsvare sig imod.

Universitetsansattes stress 

Undersøgelse, august 2015

(22 sider)

 

I rapporten ses der nærmere på, i hvilken grad de universitetsansatte er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads. Der ses desuden nærmere på, om der er særlige grupper blandt de universitetsansatte, der er i større risiko for stress end andre.

Der ses også på, hvilken betydning en række faktorer har for risikoen for stress. Det undersøges desuden, hvilken rolle ledelse og arbejdspladskultur spiller i forhold til stress. Sammenhængen mellem produktivitet, kvalitet og stress er et yderligere fokuspunkt i rapporten.

Gør Danmark Dygtigere

Juni 2015

(32 sider)

 

Det er Akademikernes erhvervspolitiske mission at gøre Danmark dygtigere. Akademikerne kan – uanset hvor de arbejder – bidrage til at forbedre virksomhedens eller organisationens produkter og kerneydelser og til at gøre alle i virksomheden eller organisationen dygtigere. Akademikerne i den private sektor bidrager til at øge produktiviteten og til at innovere og udvikle virksomhedernes markeder, produkter og services.

”Gør Danmark dygtigere” er en vision for udviklingen i den private sektor. Det er den vej, vi synes, udviklingen skal gå, og derfor præsenterer vi også en lang række initiativer, som vi vil arbejde for at gøre til virkelighed. Vi vil invitere alle interesserede til at samarbejde med os om at udvikle initiativerne og gøre dem til fuldt flyvefærdige forslag.

Akademikere skaber vækst i private virksomheder

Juni 2015

(164 sider)

 

Vi har samlet 68 fortællinger om det konkrete møde mellem virksomhed og akademiker. Fortællingerne viser på hver
deres måde, hvordan samspillet mellem akademikerens kompetencer og virksomhedernes vækst- og udviklingsbehov løfter virksomhederne fremad. I denne casesamling kan du læse om, hvordan dette sker i praksis over hele landet og i et bredt udsnit af brancher.

Forskningsinvesteringer for fremtiden
Hvordan gør vi Danmark til et internationalt kraftcenter for viden?

Maj 2015

(27 sider)

 

Dansk Industri, Danske Universiteter og Akademikerne anbefaler en politisk målsætning om, at de offentlige forskningsinvesteringer i forskning og udvikling gradvist øges til at udg0re 1,5 pet. af BNP i 2025. Gennem et sådant løft i investeringerne kan Danmark blive et internationalt kraftcenter for viden, hvor vi tiltrækker og fastholder excellente forskere og virksomheder til gavn for vækst og beskæftigelse. Med dette fælles udspil kommer de tre organisationer med en række forslag til, hvordan øgede offentlige forskningsinvesteringer kan anvendes til at styrke den excellente forskning og samarbejdet mellem universiteter og virksomheder.

Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø

Undersøgelse, april 2015

(71 sider)

 

Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring.

Akademikerne har – i tæt samarbejde med vores 25 medlemsorganisationer – gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på det akademiske arbejdsmarked for at få klarlagt akademikernes udfordringer med arbejdsmiljøet. 28.000 akademikere har svaret på et omfattende spørgeskema. Det er første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.

Stress – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø

Undersøgelse, april 2015

(24 sider)

 

Stress kan medføre alvorlige konsekvenser for de personer, der rammes. Både sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt. Men også for arbejdspladserne og samfundet er der store gevinster at hente ved at nedbringe graden af stress. I denne delrapport sætter Akademikerne derfor fokus på stress.

Delrapporten er en del af Akademikernes undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø. 28.000 medlemmer af de akademiske fagforeninger besvaret spørgeskemaet

Hvad laver akademikere i kommunerne?

2014

(68 sider)

 

Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd.