Kommuner

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår og forhandler for de ca. 37.000 akademikere, der pr. 1. januar 2020 er ansat på det kommunale område. Ca. 2.400 af akademikerne er tjenestemænd, mens resten er overenskomstansatte.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for akademikere i kommunerne, skal du rette henvendelse til den akademikerorganisation, som du er medlem af.

Nyeste historier:

Ovenpå hektiske slutforhandlinger er der i dag indgået forlig. Forliget sikrer alle kommunalt ansatte, herunder de 37.000 kommunalt ansatte akademikere, generelle lønforbedringer på 5,02 pct. over de næste tre år....

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de knapt 17.000 akademikere, der er ansat i kommunerne, til gode.