Kommuner

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår og forhandler for de ca. 37.000 akademikere, der pr. 1. januar 2020 er ansat på det kommunale område. Ca. 2.400 af akademikerne er tjenestemænd, mens resten er overenskomstansatte.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for akademikere i kommunerne, skal du rette henvendelse til den akademikerorganisation, som du er medlem af.

Nyeste historier:

De 39.000 ansatte akademikere i kommunerne, herunder bl.a. administrative medarbejdere, ergoterapeuter, bibliotekarer, fysioterapeuter, psykologer, chefer, ingeniører og tandlæger har netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %. Se forliget her.   Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år.......

Nedenfor finder du kursuskataloget for sæson 2024 samt tilmeldingsblanket. I kursuskataloget finder du beskrivelser af de enkelte kurser samt kursusdatoer. Tilmeldingsblanket TR-kursuskatalog som pdf-fil.              ...

Ovenpå hektiske slutforhandlinger er der i dag indgået forlig. Forliget sikrer alle kommunalt ansatte, herunder de 37.000 kommunalt ansatte akademikere, generelle lønforbedringer på 5,02 pct. over de næste tre år....

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de knapt 17.000 akademikere, der er ansat i kommunerne, til gode.