Politik

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de knapt 50.000 akademikere, der er ansat i staten, de godt 19.000 akademikere, der er ansat i regionerne, samt de knapt 17.000 akademikere, der er ansat i kommunerne, til gode.

 

Nyt fra akademikerne

Min del af opgaven har været at sikre, at vores klienter og andre interessenter har været opdateret på de mange forskellige tiltag (f.eks. hjælpepakker og lønkompensation), som politikerne har vedtaget for at hjælpe erhvervslivet. Det er gået stærkt, og mange informationer blev hurtigt forældede, så vi har løbende tilrettet tekster - mange gange....

Ledige højtuddannede har brug for, at der kommer flere greb i beskæftigelsesindsatsen, så de selv får mulighed for at række bedre ud til virksomhederne i hele landet. For at lette vejen til flere jobs bør jobcentrene vægte virksomhedspraktik og løntilskudsordninger højt, men der er også brug for målrettet opkvalificering og anerkendelsen af at freelance også er en vej til både selvforsørgelse og opgaveløsning i virksomhederne....

De sidste mange uger har vi testet ca. 200 patienter om dagen. For os betyder det, at nogen møder tidligt og går i gang med at isolere virus på vores maskine easyMAG. Den kan have 24 prøver af gangen, så den kører hele formiddagen for at nå alle prøverne....