Klimapolitik

Akademikerne – en grøn arbejdsplads

Den grønne omstilling er er af afgørende betydning for Akademikerne. Derfor ønsker vi både som fællesskab og som organisation at bidrage til et bedre klima og den grønne omstilling. Dette arbejde foregår såvel eksternt via vores politiske interessevaretagelse som internt, hvor vi søger at minimere vores forbrug og benytte os af bæredygtige og klimavenlige løsninger og arbejdsgange.

Eksisterende tiltag

Generelt opfordres alle medarbejdere i Akademikerne til at være opmærksom på unødvendigt ressource- og energiforbrug, samt hvordan nye produkter og services kan være med til at forbedre arbejdspladsens samlede forbrug og klimaaftryk.

Nedenfor oplistes de eksisterende klima- og miljøinitiativer, som Akademikerne allerede har implementeret:

1. Genanvendeligt service

Akademikerne benytter sig i videst muligt omfang af genanvendeligt service i forbindelse med personalets eget forbrug samt service til møder med eksterne repræsentanter.

2. Offentlig transport og cykling

Alle medarbejdere opfordres til at benytte sig af den kollektive trafik eller anvende de cykler, som Akademikerne stiller til rådighed. Kan dette ikke lade sig gøre, er det Akademikernes politik at flere kører sammen, så vi undgår unødig trafik med tomme personbiler eller taxaer.

3. Etisk investeringspolitik

Akademikerne investerer ikke sin egenkapital i fossile eller uetiske investeringer. Dette omfatter våben, kul, gas og olie og minedrift.

4. Brug af videomøder

Akademikernes medarbejdere opfordres til at holde videomøder fx via Teams, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Derudover arbejdes der i samarbejde med Djøf om en mere brugervenlig videomøde løsning.

5. Reparation af elektronisk udstyr

Akademikerne har en fast aftale med GreenMind, som reparerer telefoner og tablets, når det er nødvendigt, derved forlænges levetiden og indkøb af nyt udstyr reduceres. Dette er primært rettet mod telefoner og tablets i forhold til nye batterier og skærme.

6. Vand og vand med brus laves on site uden brug af flasker

Alt vand med og uden brus til møder og frokost laves onsite uden brug af plastflasker i genanvendeligt service.

7. Kantineordning

Akademikerne er en del af Djøf kantineordning, som ligger ”in house”. Dette betyder, at der opnås stordriftsfordele og mindre madspild, og samtidig har kantinen stor fokus på økologi og lokale sæsonbestemte råvarer.

8. Indkøbspolitik rettet mod certificerede og genanvendelige artikler, møbler og udstyr

Akademikerne har ikke tradition for hyppig udskiftning af kontormøbler og artikler. I stedet er det Akademikernes politik at investere i både certificerede og langtidsholdbare kvalitetsprodukter og løsninger.

9. Reduktion af Elforbrug

Alle medarbejdere i Akademikerne opfordres til at slukke lyset på deres kontor, når de er ude af huset. Derudover benyttes el-spare- og LED-pærer i videst muligt omfang.

10. Reduktion af print og kopi

Alle medarbejdere i Akademikerne opfordres til at være opmærksomme på nødvendigheden af print og kopier, så der kun printes og kopieres, når det er en nødvendighed. Printerne er sat op til at printe i sort/hvid og printer på begge sider og kan kun tilgås via followME print. Alt printerpapir er FSC-certificeret og EU-miljø godkendt.

11. Akademikerne giver det videre

Udtjente møbler og større kontorartikler smides ikke ud, men sælges internt i Akademikerne eller sælges til genbrug eller genanvendelse.

12. Rengøring

Alle rengøringsmidler er miljøcertificerede og rengøringsfirmaet er miljøgodkendt. Samtidig skiftes alle fiber/plastikklude ud med vaskbare klude.

13. Betaling af grønt bidrag ved flytransport

Når der bestilles flybilletter, skal det være fast praksis, at det grønne bidrag tilvælges.

14. Vingaver skiftet ud til valg om uberørt jord via Den Danske Naturfond

Ved vingaver til oplægsholdere vil det fremover være muligt for oplægsholderen at vælge et stykke uberørt 25m2 jord i Danmark fremfor en flaske vin