Om Akademikerne

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark.

 

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal arbejde for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer pr. 1. januar 2021 ca. 447.000 medlemmer med en videregående uddannelse. Akademikerne blev oprettet i 1972.

Akademikerne tager sig af vigtige indsatsområder for medlemsorganisationerne og arbejder for akademikerne både i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden.

 

Forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår
En af Akademikernes hovedopgaver er at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver Akademikerne forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer i medlemsorganisationerne, i det omfang organisationerne har overladt denne til Akademikerne.

 

Samfund og arbejdsmarked
Ved siden af forhandlingsopgaverne varetager Akademikerne som hovedorganisation medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

 

På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med FH arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.

Send os en besked: