Om Akademikerne

Akademikerne er hovedorganisation for 26 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark.

 

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal arbejde for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

 

Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer pr. 1. januar 2023 ca. 480.000 medlemmer med en videregående uddannelse. Akademikerne blev oprettet i 1972.

Akademikerne tager sig af vigtige indsatsområder for medlemsorganisationerne og arbejder for akademikerne både i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden.

 

Forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår
En af Akademikernes hovedopgaver er at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver Akademikerne forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer i medlemsorganisationerne, i det omfang organisationerne har overladt denne til Akademikerne.

 

Samfund og arbejdsmarked
Ved siden af forhandlingsopgaverne varetager Akademikerne som hovedorganisation medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

 

På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med FH arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.

FOR DET DYGTIGSTE DANMARK

 

I Danmark stikker vores uddannelsesrødder dybt. Vi lever af vores investering  i uddannelse og forskning. Det skal vi også i fremtiden. Vi skal vokse som individer, som fællesskab og som samfund.

 

Mulighedernes veje skal være åbne for alle med vilje, evne og lyst til at dygtiggøre sig, uanset baggrund, køn eller nationalitet.

 

Den akademiske fagbevægelse handler om ambitionen for et Danmark, hvor den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale, og vi alle kan blive dygtigere sammen.

 

Det er sådan, at vi som land gør en forskel for at løse verdens udfordringer.

 

Vi arbejder for det dygtigste Danmark.