Vedtægter og formål

Akademikernes mission er – i samarbejde med medlemsorganisationerne – at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikernes vision er

  • at akademikerne oplever, at Akademikerne gør en positiv forskel. Akademikerne skal være resultatorienteret og synlig,
  • at være en toneangivende hovedorganisation, der er med til at sætte dagsordenen  – nationalt og internationalt. Akademikerne skal være kendt og anerkendt for en troværdig ageren og en analytisk, vidensbaseret tilgang til samfundsdebatten,
  • at Akademikerne spiller en aktiv og central rolle i udviklingen af Danmark som et videnssamfund.

Akademikerne skal sikre, at det kan betale sig at tage en akademisk uddannelse.

Vedtægter
Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den offentlige sektor
Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den private sektor
Forhandlingsregler for den offentlige sektor
Forhandlingsregler for den private sektor