Medlemsorganisationer

Akademikerne er paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, som har det til fælles, at de organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse

 

Hvis du er akademiker, kan du blive medlem af en af vores medlemsorganisationer.

Djøf
Medlemstal pr. 1.1.2022: 107.419
Formand: Sara Vergo
Gothersgade 133, 1123 København K
Telefonnr.: +45 3395 9700
Homepage: http://www.djoef.dk
E-mail: djoef@djoef.dk
DM og JA

DM
Medlemstal pr. 1.1.2022: 57.646
Formand: Camilla Gregersen
Formandssekretær: Bettina Hjorth-Hartmann
Direktør: Lau Svendsen-Tune
Sekretær: Monica Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3815 6600 (kontortid: 9-16)
Homepage: http://www.dm.dk
E-mail: dm@dm.dk

JA
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.506
Formand: Hans-Henrik Jørgensen
Direktør: Lau Svendsen-Tune
Chefsekretær: Cathrine Norup
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3321 2800
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: http://www.ja.dk
E-mail: post@ja.dk
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN I AKADEMIKERNE “DE 3” (De 3)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 28.420
Formand: Jeanette Præstegaard, formand for DFys
Holmbladsgade 70, 2300 København S   Telefonnr.: +45 6029 8385

Danske Fysioterapeuter (DFys)
Medlemstal pr. 1.1.2022: 16.230
Formand: Jeanette Præstegaard
Telefonnr.: +4533414621
e-mail: jp@fysio.dk
Direktør: Karen Langvad
Telefonnr.: +45 60298385
e-mail: kl@fysio.dk
Holmbladsgade 70
2300 København S

Ergoterapeutforeningen (Etf)
Medlemstal pr. 1.1.2022: 9.275
Formand: Tina Nør Langager
Telefonnr.: +45 53364974
e-mail: tnl@etf.dk
Direktør: Anne Hertz
Telefonnr.: +45 20203805
e-mail: ah@etf.dk
Nr. Voldgade 90
1358 København K

Jordemoderforeningen (JMF)
Medlemstal pr. 1.1.2022: 2.915
Formand: Lis Munk
Telefonnr.: +45 28573210
Direktør: Iben Konradi Nielsen
Telefonnr.: +45 28734266
Sekretær: Jette Poder
Telefonnr.: +45 46953407
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN “DE 6”
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 22.706
Formand: Dea Seidenfaden, konst. formand for DP
Næstformand: Tine Segel, formand for KI
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø,  Telefonnr.: +45 35269955

Forbundet Kultur og Information (KI)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 3.827
Formand: Tine Segel
Direktør: Torben Jensen
Chefsekretær: Gitte Holm
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3888 2233
e-mail: kontakt@kulturoginformation.dk
Homepage: https://kulturoginformation.dk/

Dansk Kiropraktor Forening (DKF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 1.015
Formand: Michael Christensen
Direktør: Jakob Bjerre
Sekretær: Susanne Løndal Nielsen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr. +45 3393 0400
Homepage: http://www.danskkiropraktorforening.dk/

Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 548
Formand: Martin Holst Petersen
Sekretariatschef: Anne-Sofi Søgaard Christiansen
Sekretær: Jette Rohde
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ
Telefonnr.: +45 6612 4025

Dansk Psykolog Forening (DP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 11.696
Formand: Dea Seidenfaden (barselsvikar)
Direktør: Jacob Stengaard Madsen
Chefsekretær: Rikke Aagaard Linnemann
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3526 9955
Homepage: www.dp.dk
E-mail: dp@dp.dk

Tandlægeforeningen (TF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 5.620
 Formand: Susanne Kleist
Adm. direktør: Isabel Brandt Jensen
Direktionssekretær: Vibeke Halby
Amaliegade 17, 1256 København K
Telefonnr.: +45 7025 7711
Faxnr.: +45 7025 1637
Homepage: http://www.tandlaegeforeningen.dk
E-mail: mailto:info@tandlaegeforeningen.dk
FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNE (AC) “Brobyggerne”.
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 17.685
Formand: Jan Ove Petersen, formand for FAOD
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg    Telefonnr.: +45 32 83 69 90    Faxnr.: +45 32 96 81 12

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 5.930
Formand: Jan Ove Petersen
Direktør: Arne Ennegaard Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3283 6990
Faxnr.: +45 3296 8112
Homepage: faod.dk
E-mail: faod@faod.dk

Ansatte Tandlægers Organisation (ATO)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 1.274
Formand: Hanne Jacobsen
Direktør: Lars Holsaae
Peter Bangs Vej 30, 4. sal, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3314 0065
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: https://www.ato.dk/Sider/home.aspx
E-mail: info@ato.dk

Konstruktørforeningen (KF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 10.190
Formand: Kirsten Nielsen
Sekretariatsleder: Kim Benzon Knudsen
Chefsekretær: Sanne Lindberg
Ny Kongensgade 15, 1472 København K
Telefonnr.: +45 33 36 41 50
E-mail: kf@kf.dk

Danske Scenografer (DS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 291
Formand: Carsten Burke Kristensen
Sekretariatschef: Jakob Pelch
Sekretær: Charlotte Eeg
Kongens Nytorv 21, baghuset, 3. sal, 1050 København K
FÆLLESREPRÆSENTATION (FR)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 24.865
Formand: Rikke Løvig Simonsen, formand for PD
Næstformand: Cathrine Holm-Nielsen, formand for KS
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K    Telefonnr.: +45 3391 9800   Faxnr.: +45 3348 8928

FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG (KS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 7.473
Forperson: Cathrine Holm-Nielsen
Kons. direktør: Jacob Suhr
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K
Telefonnr.: +45 3391 9800
Homepage: http://www.kommunikationogsprog.dk
E-mail: info@kommunikationogsprog.dk

FORENINGEN AF
AKADEMISK UDDANNEDE DJ-MEDLEMMER (DJ i AC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.431
Formand: Tine Johansen
Konst. direktør: Karin Mette Thomsen
Gl. Strand 46, 1202 København K
Telefonnr.: +45 3342 8000
Homepage: http://www.journalistforbundet.dk
E-mail: dj@journalistforbundet.dk

Pharmadanmark (PD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 8.589
Formand: Tanja Villumsen
Adm. direktør: Susie Stærk Ekstrand
Codanhus
Gl. Kongevej 60, 9. sal, 1850 Frederiksberg C
Telefonnr.: +45 3946 3600
Faxnr.: +45 3946 3639

Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.372
Formand: Hanne Knude Palshof
Direktør: Joakim Lilholt
Chefsekretær: Cecilie Pramming
Amager Strandvej 60, 2300 København S
Telefonnr.: +45 3871 0888
Homepage: http://www.ddd.dk
E-mail: ddd@ddd.dk
INGENIØRFORENINGENS FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (IFAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 140.616
Formand: Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA   Kalvebod Brygge 31-33   1780 København V

LANDINSPEKTØRFORENINGEN (DdL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 1.518
Formand: Torben Juulsager
Sekretariatschef: Kim Ingemann Christensen
Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
Telefonnr.: +45 3886 1070
E-mail: ddl@ddl.org

INGENIØRFORENINGEN (IDA)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 139.098
Formand: Laura Klitgaard
Adm. direktør: Carl Aage Dahl
Formands- og direktionssekretær: Lone Hesberg Kristensen
Direktionssekretær: Nina Seierup von Ahnen
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Telefonnr.: +45 3318 4848
Homepage: http://ida.dk
E-mail: ida@ida.dk

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING (GL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 13.661
Formand: Tomas Kepler
Næstformand: Anders Kristian Bærholm Frikke.
Direktør: Vacant
Sekretær: Hanne Bengtsson
Vesterbrogade 16, 1620 København V
Telefonnr.: +45 3329 0900
Homepage: http://www.gl.org
E-mail: gl@gl.org
LÆGEFORENINGEN (LF)
(Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 34.045

Lægeforeningen (LF)
Formand: Camilla Noelle Rathcke
Adm. direktør: Torben Buse
Sekretær: Anette Degner Lundsteen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Homepage: http://www.laeger.dk
E-mail: dadl@dadl.dk

Yngre Læger (YL)
Formand: Helga Schultz
Direktør: Lars Mathiesen
Sekretær: Kirsten Falck
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Homepage: http://www.yl.dk
E-mail: yl@dadl.dk

Foreningen af Speciallæger (FAS)
Formand: Susanne Wammen
Direktør: Kasper Axel Nielsen
Sekretær: Tina Pind
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Homepage: http://www.fas.dk
E-mail: fas@dadl.dk

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Formand: Jørgen Skadborg
Direktør: Henrik Dam
Sekretær: Marie Seiferheld Larsen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Homepage: http://www.plo.dk
E-mail: plo@dadl.dk
TJENESTEMÆNDS OG OVERENSKOMSTANSATTES FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (TOAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 9.738
Formand: Niels Henrik Tønning, formand for HOD/FAC    Sekretariatsfunktion: Carl Henning G. Johnsen
Oluf Palmes Gade 10, 2100 København Ø    Telefonnr.: +45 2163 3646    E-mail: carl@hod.dk

Den danske Præsteforening (DdP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 3.537
Formand: Penille Vigsø Bagge
Næstformand: Iben Johanne Thomsen
Direktør:
Sekretær: Susanne Jensen
Linnésgade 25, 4., 1361 København K
Telefonnr.: +45 3526 0555
Homepage: http://www.praesteforening.dk

Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 777
Formand: Simon Junker Tang
Dronningensgade 68, 4.sal, 1420 København K
Telefonnr.: +45 3535 6333 (Hverdage 9-12)
Hjemmeside: http://www.dmpf.dk
E-mail: dmpf@dmpf.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 581
Formand: Karin Schmidt Andersen
Sekretariatsleder: Bjørn Arberg
Sekretær: Lene Arberg
Store Kannikestræde 8, st.
1169 København K
Telefonnr.: +45 3379 1685 (kontortid 10-13)
Homepage: http://www.doks.dk
E-mail: doks@doks.dk

Forsvarsgruppen i AC (FAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.790
Formand: Niels Henrik Tønning
Sekretariatschef: Carl Henning G. Johnsen
Sekretær: Tina Hendrichsen
Borupvang 2b, 2.sal tv. 2750 Ballerup
Telefonnr.: +45 3315 0233
Homepage: http://www.hod.dk
E-mail: hod@hod.dk

Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF)

Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 53

Formand: Allan Christensen

C/O Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Telefonnr.: +45 9137 6000
E-mail: formand@skibsinspektoerforeningen.dk  og webmaster@skibsinspektoerforeningen.dk

Herudover er SUL (Studenteransattes Landsforbund) og FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) associeret til Akademikerne