Medlemsorganisationer

Akademikerne er paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, som har det til fælles, at de organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse

 

Hvis du er akademiker, kan du blive medlem af en af vores medlemsorganisationer.

Djøf
Medlemstal pr. 1.1.2021: 102.851
Formand: Henning Thiesen
Direktør: Tomas Therkildsen
Direktionssekretær: Bettina Ludvigsen
Chef for direktions- og bestyrelsesbetjening: Bettina Kroer Ludvigsen
Gothersgade 133, 1123 København K
Telefonnr.: +45 3395 9700
Faxnr.: +45 3395 9999
Homepage: http://www.djoef.dk
E-mail: djoef@djoef.dk

DM
Medlemstal pr. 1.1.2021: 57.646
Formand: Camilla Gregersen
Formandssekretær: Bettina Hjorth-Hartmann
Direktør: Else Sommer
Sekretær: Monica Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3815 6600 (kontortid: 9-16)
Faxnr.: +45 3815 6666
Homepage: http://www.dm.dk
E-mail: dm@dm.dk
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN I AKADEMIKERNE “DE 3” (De 3)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 28.507
Formand: Tina Lambrecht, formand for DFys
Holmbladsgade 70, 2300 København S   Telefonnr.: +45 6029 8385

Danske Fysioterapeuter (DFys)
Medlemstal pr. 1.1.2021: 16.069
Holmbladsgade 70
2300 København S
Telefonnr.: +45 3341 4620

Ergoterapeutforeningen (Etf)
Medlemstal pr. 1.1.2021: 9.513
Nr. Voldgade 90
1358 København K
Telefonnr.: +45 8882 6270

Jordemoderforeningen (JMF)
Medlemstal pr. 1.1.2021: 2.925
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K
Telefonnr.: +45 4695 3400
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN “DE 6”
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 22.483
Formand: Eva Secher Mathiasen, formand for DP
Næstformand: Tine Segel, formand for KI
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø,  Telefonnr.: +45 35269955

Forbundet Kultur og Information (KI)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 3.941
Formand: Tine Segel
Sekretariatschef: Torben Jensen
Chefsekretær: Gitte Holm
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3888 2233
e-mail:  kontakt@kulturoginformation.dk
Homepage: http://www.kulturoginformation.dk

Dansk Kiropraktor Forening (DKF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 1.103
Formand: Lone Kousgaard Jørgensen
Direktør: Jakob Bjerre
Sekretær: Susanne Løndal Nielsen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr. +45 3393 0400
Faxnr.: +45 3393 0489
Homepage: http://www.danskkiropraktorforening.dk/

Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 548
Formand: Martin Holst Petersen
Sekretariatschef: Anne-Sofi Søgaard Christiansen
Sekretær: Jette Rohde
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ
Telefonnr.: +45 6612 4025
Faxnr.: +45 6614 4026

Dansk Psykolog Forening (DP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 11.313
Formand: Eva Secher Mathiasen
Direktør: Jacob Stengaard Madsen
Chefsekretær: Susanne Hørdam
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3526 9955
Faxnr.: +45 3526 9755
Homepage: www.dp.dk
E-mail: dp@dp.dk

Tandlægeforeningen (TF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 5.578
 Formand: Susanne Kleist
Adm. direktør: Joakim Lilholt
Direktionssekretær: Vibeke Halby
Amaliegade 17, 1256 København K
Telefonnr.: +45 7025 7711
Faxnr.: +45 7025 1637
Homepage: http://www.tandlaegeforeningen.dk
E-mail: mailto:info@tandlaegeforeningen.dk
FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNE (AC) “DE NYE 6″ (De nye 6”)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 26.036
Formand: Jan Ove Petersen, formand for FAOD
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg    Telefonnr.: +45 32 83 69 90    Faxnr.: +45 32 96 81 12

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 5.687
Formand: Jan Ove Petersen
Direktør: Arne Ennegaard Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3283 6990
Faxnr.: +45 3296 8112
Homepage: www.arkitektforbundet.dk
E-mail: sekr@faod.dk

Ansatte Tandlægers Organisation (ATO)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 1.295
Formand: Hanne Jacobsen
Direktør: Lars Holsaae
Peter Bangs Vej 30, 4. sal, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3314 0065
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: https://www.ato.dk/Sider/home.aspx
E-mail: info@ato.dk

Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 4.341
Formand: Hanne Knude Palshof
Direktør: Susie Stærk Ekstrand.
Chefsekretær: Cecilie Pramming
Codanhus
Gl. Kongevej 60, 9. sal, 1850 Frederiksberg C
Telefonnr.: +45 3871 0888
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: http://www.ddd.dk
E-mail: ddd@ddd.dk

JA
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 4.551
Formand: Hans-Henrik Jørgensen
Direktør: Børge Jørgensen
Chefsekretær: Cathrine Norup
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3321 2800
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: http://www.ja.dk
E-mail: post@ja.dk

Konstruktørforeningen (KF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 9.876
Formand: Kirsten Nielsen
Sekretariatsleder: Kim Benzon Knudsen
Chefsekretær: Sanne Lindberg
Ny Kongensgade 15, 1472 København K
Telefonnr.: +45 33 36 41 50
E-mail: kf@kf.dk

Danske Scenografer (DS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 286
Formand: Carsten Burke Kristensen
Sekretariatschef: Jakob Pelch
Sekretær: Charlotte Eeg
Kongens Nytorv 21, baghuset, 3. sal, 1050 København K
FÆLLESREPRÆSENTATION (FR)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 20.685
Formand: Per Lindegaard Hjorth, formand for KS
Næstformand: Rikke Løvig Simonsen, formand for PD
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K    Telefonnr.: +45 3391 9800   Faxnr.: +45 3348 8928

FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG (KS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 7.738
Formand: Per Lindegaard Hjorth
Direktør: John Stolberg
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K
Telefonnr.: +45 3391 9800
Faxnr.: +45 3348 8928
Homepage: http://www.kommunikationogsprog.dk
E-mail: info@kommunikationogsprog.dk

FORENINGEN AF
AKADEMISK UDDANNEDE DJ-MEDLEMMER (DJ i AC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 4.257
Formand: Tine Johansen
Konst. direktør: Karin Mette Thomsen
Gl. Strand 46, 1202 København K
Telefonnr.: +45 3342 8000
Homepage: http://www.journalistforbundet.dk
E-mail: dj@journalistforbundet.dk

Pharmadanmark (PD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 8.690
Formand: Rikke Løvig Simonsen
Adm. direktør: Susie Stærk Ekstrand
Rygårds Allé 1, 2900 Hellerup
Telefonnr.: +45 3946 3600
Faxnr.: +45 3946 3639
INGENIØRFORENINGENS FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (IFAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 132.351
Formand: Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA   Kalvebod Brygge 31-33   1780 København V

DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING (DdL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 1.505
Formand: Torben Juulsager
Sekretariatschef: Kim Ingemann Christensen
Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
Telefonnr.: +45 3886 1070
E-mail: ddl@ddl.org

INGENIØRFORENINGEN (IDA)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 130.846
Formand: Thomas Damkjær Petersen
Adm. direktør: Carl Aage Dahl
Formands- og direktionssekretær: Lone Hesberg Kristensen
Direktionssekretær: Nina Seierup von Ahnen
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Telefonnr.: +45 3318 4848
Faxnr.: +45 3318 4899
Homepage: http://ida.dk
E-mail: ida@ida.dk

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING (GL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 13.944
Formand: Tomas Kepler
Direktør: Marianne Brinch-Fischer
Sekretær: Hanne Bengtsson
Vesterbrogade 16, 1620 København V
Telefonnr.: +45 3329 0900
Faxnr.: +45 3329 0901
Homepage: http://www.gl.org
E-mail: gl@gl.org
LÆGEFORENINGEN (LF)
(Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 33.116

Lægeforeningen (LF)
Formand: Camilla Noelle Rathcke
Adm. direktør: Torben Buse
Sekretær: Anette Degner Lundsteen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8503
Homepage: http://www.laeger.dk
E-mail: dadl@dadl.dk

Yngre Læger (YL)
Formand: Helga Schultz
Direktør: Lars Mathiesen
Sekretær: Kirsten Falck
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8575
Homepage: http://www.yl.dk
E-mail: yl@dadl.dk

Foreningen af Speciallæger (FAS)
Formand: Lisbeth Lintz
Direktør: Kasper Axel Nielsen
Sekretær: Tina Pind
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8585
Homepage: http://www.fas.dk
E-mail: fas@dadl.dk

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Formand: Jørgen Skadborg
Direktør: Henrik Dam
Sekretær: Marie Seiferheld Larsen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8599
Homepage: http://www.plo.dk
E-mail: plo@dadl.dk
TJENESTEMÆNDS OG OVERENSKOMSTANSATTES FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (TOAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 9.713
Formand: Niels Henrik Tønning, formand for HOD/FAC    Sekretariatsfunktion: Carl Henning G. Johnsen
Oluf Palmes Gade 10, 2100 København Ø    Telefonnr.: +45 2163 3646    E-mail: carl@hod.dk

Den danske Præsteforening (DdP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 3.484
Formand: Per Bucholdt Andreasen
Sekretariatschef: Jette Frederiksen
Sekretær: Susanne Jensen
Linnésgade 25, 4., 1361 København K
Telefonnr.: +45 3526 0555
Faxnr.: +45 3543 0588
Homepage: http://www.praesteforening.dk

Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 814
Formand: Ole Helby Petersen
Dronningensgade 68, 4.sal, 1420 København K
Telefonnr.: +45 3535 6333 (Hverdage 9-12)
Hjemmeside: http://www.dmpf.dk
E-mail: dmpf@dmpf.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 574
Formand: Karin Schmidt Andersen
Sekretariatsleder: Bjørn Arberg
Sekretær: Lene Arberg
Store Kannikestræde 8, st.
1169 København K
Telefonnr.: +45 3379 1685 (kontortid 10-13)
Faxnr.: +45 3379 1684
Homepage: http://www.doks.dk
E-mail: doks@doks.dk

Forsvarsgruppen i AC (FAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 4.792
Formand: Niels Henrik Tønning
Sekretariatschef: Carl Henning G. Johnsen
Sekretær: Tina Hendrichsen
Olof Palmes Gade 10, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3315 0233
Faxnr.: +45 3314 4626
Homepage: http://www.hod.dk
E-mail: hod@hod.dk

Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF)

Samlet medlemstal pr. 1.1.2021: 49

Formand: Allan Christensen

C/O Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Telefonnr.: +45 9137 6000
Faxnr.: +45 3917 4401
E-mail: formand@skibsinspektoerforeningen.dk  og webmaster@skibsinspektoerforeningen.dk

Herudover er SUL (Studenteransattes Landsforbund) og FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) associeret til Akademikerne