Medlemsorganisationer

Akademikerne er paraplyorganisation for 26 faglige organisationer, som har det til fælles, at de organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse

 

Hvis du er akademiker, kan du blive medlem af en af vores medlemsorganisationer.

Djøf
Medlemstal pr. 1.1.2023: 107.685
Formand: Sara Vergo
Direktør: Tomas Therkildsen
Gothersgade 133, 1123 København K
Telefonnr.: +45 33959700
Homepage: http://www.djoef.dk
E-mail: djoef@djoef.dk

DM
Medlemstal pr. 1.1.2023: 67.333
Formand: Camilla Gregersen
Formandssekretær: Bettina Hjorth-Hartmann
Direktør: Lau Svendsen-Tune
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 38156600 (kontortid: 9-16)
Homepage: http://www.dm.dk
E-mail: dm@dm.dk
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN I AKADEMIKERNE “DE 3” (De 3)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 28.157
Formand: Jeanette Præstegaard, formand for DFys
Holmbladsgade 70, 2300 København S   Telefonnr.: +45 6029 8385

Danske Fysioterapeuter (DFys)
Medlemstal pr. 1.1.2023: 16.096
Formand: Jeanette Præstegaard
Telefonnr.: +4533414621
E-mail: jp@fysio.dk
Direktør: Janne Bram Hemphrey
Telefonnr.: +45 33414635
E-mail: jbh@fysio.dk
Holmbladsgade 70
2300 København S

Ergoterapeutforeningen (Etf)
Medlemstal pr. 1.1.2023: 9.111
Formand: Tina Nør Langager
Telefonnr.: +45 53364974
E-mail: tnl@etf.dk
Direktør: Torben Krogh-Jensen
Telefonnr.: +45 30294032
E-mail: tkj@etf.dk
Nr. Voldgade 90
1358 København K

Jordemoderforeningen (JMF)
Medlemstal pr. 1.1.2023: 2.950
Formand: Lis Munk
Telefonnr.: +45 28573210
Direktør: Iben Konradi Nielsen
Telefonnr.: +45 28734266
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN “DE 6”
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 22.456
Formand: Dea Seidenfaden, konst. formand for DP
Næstformand:
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø,  Telefonnr.: +45 35269955

Dansk Kiropraktor Forening (DKF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 1.143
Formand: Michael Christensen
Direktør: Jakob Bjerre
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr. +45 33930400
Homepage: http://www.danskkiropraktorforening.dk/

Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 557
Formand: Martin Holst Petersen
Sekretariatschef: Anne-Sofi Søgaard Christiansen
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ
Telefonnr.: +45 66124025

Dansk Psykolog Forening (DP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 11.613
Forperson: Dea Seidenfaden
Direktør: Jacob Stengaard Madsen
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35269955
Homepage: www.dp.dk
E-mail: dp@dp.dk

Tandlægeforeningen (TF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 5.573
Formand: Susanne Kleist
Adm. direktør: Isabel Brandt Jensen
Amaliegade 17, 1256 København K
Telefonnr.: +45 70257711
Homepage: http://www.tandlaegeforeningen.dk
E-mail: mailto:info@tandlaegeforeningen.dk
FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNE (AC) “Brobyggerne”.
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 18.570
Formand: Jan Ove Petersen, formand for FAOD
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg    Telefonnr.: +45 32836990

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 6.064
Formand: Jan Ove Petersen
Direktør: Arne Ennegaard Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 32836990
Homepage: faod.dk
E-mail: faod@faod.dk

Ansatte Tandlægers Organisation (ATO)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 1.320
Formand: Hanne Jacobsen
Direktør: Michael Jacobsen
Peter Bangs Vej 30, 4. sal, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 33140065
Homepage: https://www.ato.dk/Sider/home.aspx
E-mail: info@ato.dk

Konstruktør foreningen logo_08022024

Konstruktørforeningen (KF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 10.876
Formand: Kirsten Nielsen
Adm. direktør: Christian Strøm
Ny Kongensgade 15, 1472 København K
Telefonnr.: +45 33 3641 50
E-mail: kf@kf.dk

Danske Scenografer (DS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 314
Forperson: Carsten Burke Kristensen
Sekretariatschef: Pernille Rask Jensen
Kongens Nytorv 21, baghuset, 3. sal, 1050 København K

Billedkunstnernes Forbund (BKF)
Samlet medlemstal pr. 1.11.2023: 2.040
Forperson: Marie Thams
Sekretariatsleder: Klaus Pedersen
Vingårdstræde 21, 1. th., 1070, København K
Telefonnr.: +45 33 12 81 70
Homepage: http://www.bkf.dk
E-mail: bkf@bkf.dk
FÆLLESREPRÆSENTATION (FR)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 25.032
Formand: Cathrine Holm-Nielsen, formand for KS
Næstformand:
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K    Telefonnr.: +45 33919800   Faxnr.: +45 33488928

FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG (KS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 7.113
Forperson: Cathrine Holm-Nielsen
Direktør: Jacob Suhr
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K
Telefonnr.: +45 33919800
Homepage: http://www.kommunikationogsprog.dk
E-mail: info@kommunikationogsprog.dk

FORENINGEN AF
AKADEMISK UDDANNEDE DJ-MEDLEMMER (DJ i AC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 4.915
Formand: Tine Johansen
Konst. direktør: Sekretariatschef Karin Mette Thomsen/Vicesekretariatschef Peter Reich
Gl. Strand 46, 1202 København K
Telefonnr.: +45 33428000
Homepage: http://www.journalistforbundet.dk
E-mail: dj@journalistforbundet.dk

Pharmadanmark (PD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 8.625
Formand: Stine Hasling Mogensen
Adm. direktør: Susie Stærk Ekstrand
Codanhus
Gl. Kongevej 60, 9. sal, 1850 Frederiksberg C
Telefonnr.: +45 39463600

Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 4.379
Formand: Hanne Knude Palshof
Direktør: Joakim Lilholt
Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 38710888
Homepage: http://www.ddd.dk
E-mail: ddd@ddd.dk
INGENIØRFORENINGENS FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (IFAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 149.416
Formand: Laura Klitgaard, formand for IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

LANDINSPEKTØRFORENINGEN (LSP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 1.546
Formand: Torben Juulsager
Sekretariatschef: Tina Bergløv Kjær
Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
Telefonnr.: +45 38861070

INGENIØRFORENINGEN (IDA)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 147.870
Formand: Laura Klitgaard
Adm. direktør: Carl Aage Dahl
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Telefonnr.: +45 33184848
Homepage: http://ida.dk
E-mail: ida@ida.dk

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING (GL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 13.604
Formand: Tomas Kepler
Næstformand: Anders Kristian Bærholm Frikke.
Direktør: Kristian Lysholt Mathiasen
Vesterbrogade 16, 1620 København V
Telefonnr.: +45 33290900
Homepage: http://www.gl.org
E-mail: gl@gl.org
LÆGEFORENINGEN (LF)
(Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 34.889

Lægeforeningen (LF)
Formand: Camilla Noelle Rathcke
Adm. direktør: Torben Buse
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.laeger.dk
E-mail: dadl@dadl.dk

Yngre Læger (YL)
Formand: Helga Schultz
Direktør: Lars Mathiesen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.yl.dk
E-mail: yl@dadl.dk

Foreningen af Speciallæger (FAS)
Formand: Susanne Wammen
Direktør: Kasper Axel Nielsen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.fas.dk
E-mail: fas@dadl.dk

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Formand: Jørgen Skadborg
Direktør: Henrik Dam
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.plo.dk
E-mail: plo@dadl.dk
TJENESTEMÆNDS OG OVERENSKOMSTANSATTES FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (TOAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 9.735
Formand: Niels Henrik Tønning, formand for HOD/FAC    Sekretariatsfunktion: Carl Henning G. Johnsen
Oluf Palmes Gade 10, 2100 København Ø    Telefonnr.: +45 21633646    E-mail: carl@hod.dk

Den danske Præsteforening (DdP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 3.563
Formand: Pernille Vigsø Bagge
Næstformand: Iben Johanne Thomsen
Direktør: Lars Qvistgaard
Linnésgade 25, 4., 1361 København K
Telefonnr.: +45 35260555
Homepage: http://www.praesteforening.dk

Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 750
Formand: Simon Junker Tang
Næstformand: Christa V. Danielsen
Sekretariatschef:
Dronningensgade 68, 4.sal, 1420 København K
Telefonnr.: +45 35356333 (Hverdage 9-12)
Hjemmeside: http://www.dmpf.dk
E-mail: dmpf@dmpf.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 582
Formand: Karin Schmidt Andersen
Sekretariatsleder: Bjørn Arberg
Store Kannikestræde 8, st.
1169 København K
Telefonnr.: +45 33791685 (kontortid 10-13)
Homepage: http://www.doks.dk
E-mail: doks@doks.dk

Forsvarsgruppen i AC (FAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2023: 4.789
Formand: Niels Henrik Tønning
Sekretariatschef: Carl Henning G. Johnsen
Borupvang 2b, 2.sal tv. 2750 Ballerup
Telefonnr.: +45 33150233
Homepage: http://www.hod.dk
E-mail: hod@hod.dk
Herudover er SUL (Studenteransattes Landsforbund) og FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) associeret til Akademikerne