Medlemsorganisationer

Akademikerne er paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, som har det til fælles, at de organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse

 

Hvis du er akademiker, kan du blive medlem af en af vores medlemsorganisationer.

Djøf
Medlemstal pr. 1.1.2022: 107.419
Formand: Sara Vergo
Direktør: Tomas Therkildsen
Gothersgade 133, 1123 København K
Telefonnr.: +45 33959700
Homepage: http://www.djoef.dk
E-mail: djoef@djoef.dk
DM og JA

DM
Medlemstal pr. 1.1.2022: 57.646
Formand: Camilla Gregersen
Formandssekretær: Bettina Hjorth-Hartmann
Direktør: Lau Svendsen-Tune
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 38156600 (kontortid: 9-16)
Homepage: http://www.dm.dk
E-mail: dm@dm.dk

JA
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.506
Formand: Hans-Henrik Jørgensen
Direktør: Lau Svendsen-Tune
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 33212800
Homepage: http://www.ja.dk
E-mail: post@ja.dk
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN I AKADEMIKERNE “DE 3” (De 3)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 28.420
Formand: Jeanette Præstegaard, formand for DFys
Holmbladsgade 70, 2300 København S   Telefonnr.: +45 6029 8385

Danske Fysioterapeuter (DFys)
Medlemstal pr. 1.1.2022: 16.230
Formand: Jeanette Præstegaard
Telefonnr.: +4533414621
E-mail: jp@fysio.dk
Direktør: Karen Langvad
Telefonnr.: +45 60298385
E-mail: kl@fysio.dk
Holmbladsgade 70
2300 København S

Ergoterapeutforeningen (Etf)
Medlemstal pr. 1.1.2022: 9.275
Formand: Tina Nør Langager
Telefonnr.: +45 53364974
E-mail: tnl@etf.dk
Direktør: Anne Hertz
Telefonnr.: +45 20203805
E-mail: ah@etf.dk
Nr. Voldgade 90
1358 København K

Jordemoderforeningen (JMF)
Medlemstal pr. 1.1.2022: 2.915
Formand: Lis Munk
Telefonnr.: +45 28573210
Direktør: Iben Konradi Nielsen
Telefonnr.: +45 28734266
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN “DE 6”
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 22.706
Formand: Dea Seidenfaden, konst. formand for DP
Næstformand: Tine Segel, formand for KI
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø,  Telefonnr.: +45 35269955

Forbundet Kultur og Information (KI)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 3.827
Formand: Tine Segel
Direktør: Torben Jensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 38882233
Homepage: https://kulturoginformation.dk/
E-mail: kontakt@kulturoginformation.dk

Dansk Kiropraktor Forening (DKF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 1.015
Formand: Michael Christensen
Direktør: Jakob Bjerre
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr. +45 33930400
Homepage: http://www.danskkiropraktorforening.dk/

Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 548
Formand: Martin Holst Petersen
Sekretariatschef: Anne-Sofi Søgaard Christiansen
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ
Telefonnr.: +45 66124025

Dansk Psykolog Forening (DP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 11.696
Formand: Eva Secher-Mathiasen (Barselsorlov)
Fungerende formand: Dea Seidenfaden
Direktør: Jacob Stengaard Madsen
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35269955
Homepage: www.dp.dk
E-mail: dp@dp.dk

Tandlægeforeningen (TF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 5.620
Formand: Susanne Kleist
Adm. direktør: Isabel Brandt Jensen
Amaliegade 17, 1256 København K
Telefonnr.: +45 70257711
Homepage: http://www.tandlaegeforeningen.dk
E-mail: mailto:info@tandlaegeforeningen.dk
FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNE (AC) “Brobyggerne”.
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 17.685
Formand: Jan Ove Petersen, formand for FAOD
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg    Telefonnr.: +45 32836990

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 5.930
Formand: Jan Ove Petersen
Direktør: Arne Ennegaard Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 32836990
Homepage: faod.dk
E-mail: faod@faod.dk

Ansatte Tandlægers Organisation (ATO)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 1.274
Formand: Hanne Jacobsen
Direktør: Lars Holsaae
Peter Bangs Vej 30, 4. sal, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 33140065
Homepage: https://www.ato.dk/Sider/home.aspx
E-mail: info@ato.dk

Konstruktørforeningen (KF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 10.190
Formand: Kirsten Nielsen
Sekretariatsleder: Kim Benzon Knudsen
Ny Kongensgade 15, 1472 København K
Telefonnr.: +45 33 3641 50
E-mail: kf@kf.dk

Danske Scenografer (DS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 291
Formand: Carsten Burke Kristensen
Sekretariatschef: Jakob Pelch
Kongens Nytorv 21, baghuset, 3. sal, 1050 København K
FÆLLESREPRÆSENTATION (FR)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 24.865
Formand: Cathrine Holm-Nielsen, formand for KS
Næstformand:
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K    Telefonnr.: +45 33919800   Faxnr.: +45 33488928

FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG (KS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 7.473
Forperson: Cathrine Holm-Nielsen
Direktør: Jacob Suhr
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K
Telefonnr.: +45 33919800
Homepage: http://www.kommunikationogsprog.dk
E-mail: info@kommunikationogsprog.dk

FORENINGEN AF
AKADEMISK UDDANNEDE DJ-MEDLEMMER (DJ i AC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.431
Formand: Tine Johansen
Konst. direktør: Sekretariatschef Karin Mette Thomsen/Vicesekretariatschef Peter Reich
Gl. Strand 46, 1202 København K
Telefonnr.: +45 33428000
Homepage: http://www.journalistforbundet.dk
E-mail: dj@journalistforbundet.dk

Pharmadanmark (PD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 8.589
Formand: Tanja Villumsen
Adm. direktør: Susie Stærk Ekstrand
Codanhus
Gl. Kongevej 60, 9. sal, 1850 Frederiksberg C
Telefonnr.: +45 39463600

Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.372
Formand: Hanne Knude Palshof
Direktør: Joakim Lilholt
Amager Strandvej 60, 2300 København S
Telefonnr.: +45 38710888
Homepage: http://www.ddd.dk
E-mail: ddd@ddd.dk
INGENIØRFORENINGENS FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (IFAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 140.616
Formand: Laura Klitgaard, formand for IDA (barselsorlov)/fungerende formand: Aske Nydam Guldberg,  Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

LANDINSPEKTØRFORENINGEN (DdL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 1.518
Formand: Torben Juulsager
Sekretariatschef: Kim Ingemann Christensen
Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
Telefonnr.: +45 38861070
E-mail: ddl@ddl.org

INGENIØRFORENINGEN (IDA)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 139.098
Formand: Laura Klitgaard (barselsorlov)
Fungerende formand: Aske Nydam Guldberg
Adm. direktør: Carl Aage Dahl
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Telefonnr.: +45 33184848
Homepage: http://ida.dk
E-mail: ida@ida.dk

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING (GL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 13.661
Formand: Tomas Kepler
Næstformand: Anders Kristian Bærholm Frikke.
Direktør: Vacant
Vesterbrogade 16, 1620 København V
Telefonnr.: +45 33290900
Homepage: http://www.gl.org
E-mail: gl@gl.org
LÆGEFORENINGEN (LF)
(Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 34.045

Lægeforeningen (LF)
Formand: Camilla Noelle Rathcke
Adm. direktør: Torben Buse
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.laeger.dk
E-mail: dadl@dadl.dk

Yngre Læger (YL)
Formand: Helga Schultz
Direktør: Lars Mathiesen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.yl.dk
E-mail: yl@dadl.dk

Foreningen af Speciallæger (FAS)
Formand: Susanne Wammen
Direktør: Kasper Axel Nielsen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.fas.dk
E-mail: fas@dadl.dk

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Formand: Jørgen Skadborg
Direktør: Henrik Dam
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 35448500
Homepage: http://www.plo.dk
E-mail: plo@dadl.dk
TJENESTEMÆNDS OG OVERENSKOMSTANSATTES FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (TOAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 9.738
Formand: Niels Henrik Tønning, formand for HOD/FAC    Sekretariatsfunktion: Carl Henning G. Johnsen
Oluf Palmes Gade 10, 2100 København Ø    Telefonnr.: +45 21633646    E-mail: carl@hod.dk

Den danske Præsteforening (DdP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 3.537
Formand: Penille Vigsø Bagge
Næstformand: Iben Johanne Thomsen
Direktør: Lars Lundqvist
Linnésgade 25, 4., 1361 København K
Telefonnr.: +45 35260555
Homepage: http://www.praesteforening.dk

Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 777
Formand: Simon Junker Tang
Næstformand: Christa V. Danielsen
Sekretariatschef:
Dronningensgade 68, 4.sal, 1420 København K
Telefonnr.: +45 35356333 (Hverdage 9-12)
Hjemmeside: http://www.dmpf.dk
E-mail: dmpf@dmpf.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 581
Formand: Karin Schmidt Andersen
Sekretariatsleder: Bjørn Arberg
Store Kannikestræde 8, st.
1169 København K
Telefonnr.: +45 33791685 (kontortid 10-13)
Homepage: http://www.doks.dk
E-mail: doks@doks.dk

Forsvarsgruppen i AC (FAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 4.790
Formand: Niels Henrik Tønning
Sekretariatschef: Carl Henning G. Johnsen
Borupvang 2b, 2.sal tv. 2750 Ballerup
Telefonnr.: +45 33150233
Homepage: http://www.hod.dk
E-mail: hod@hod.dk

Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2022: 53
Formand: Allan Christensen
C/O Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Telefonnr.: +45 91376000
E-mail: formand@skibsinspektoerforeningen.dk  og webmaster@skibsinspektoerforeningen.dk
Herudover er SUL (Studenteransattes Landsforbund) og FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) associeret til Akademikerne