Medlemstal

Antallet af medlemmer i Akademikernes medlemsorganisationer er steget med 13.000 det seneste år. Det samlede medlemstal har derfor passeret 490.000. Stigningen følger samme trend som de foregående år. Der uddannes stadigvæk flere akademikere til det danske arbejdsmarked, så det er kun naturligt, at de akademiske fagforeninger fortsat oplever en medlemsfremgang.

Figur 1. Udviklingen i antallet af medlemmer

Kilde: Akademikerne

Anm.: Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen blev først medlemmer af Akademikerne i 2020, men deres medlemmer er i denne figur også talt med i 2019.

 

Især medlemsfremgang i den private sektor

Medlemsfremgangen er i høj grad foregået i den private sektor, hvor der er kommet knap 9.000 flere. Antallet af medlemmer i den offentlige sektor er steget med mindre end 2.000 i alt. Desuden er antallet af studerende og pensionister også steget en lille smule, det samme gælder antallet af arbejdsløse.

Figur 2. Medlemmer fordelt på medlemstyper

Kilde: Akademikerne

 

Medlemsfremgang i antallet på arbejdsmarkedet

Antallet af arbejdsmarkedsaktive medlemmer er steget med knap 12.000 det seneste år. I alt er godt 355.000 af medlemmerne af de akademiske fagforeninger arbejdsmarkedsaktive i 2024. Medlemsfremgangen skyldes især fremgang i antallet af privatansatte, men antallet af offentligt ansatte og selvstændige er også steget. Desuden er der sket en mindre stigning i antallet af arbejdsløse.

Figur 3. Arbejdsmarkedsaktive medlemmer fordelt på sektor

Kilde: Akademikerne

 

Hent nyheden (.pdf)
Se oversigt over medlemsorganisationernes medlemstal