Forskning og institutioner

Forskning og ny viden af høj kvalitet er en afgørende faktor for vidensamfundets udvikling. Akademikerne arbejder for gode vilkår og flere ressourcer til forskning, udvikling og videnudveksling – og for selvstændige og internationalt konkurrencedygtige universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne D. 8-9 april blev der afholdt uddannelses- og forskningsmøde, arrangeret af Uddannelses- og forskningsministeriet på Kolding Fjord, hvor mange uddannelsesfolk fra uddannelsessektoren var samlet. Det var et rigtig fint arrangement startende med fremlæggelse af Delrapport 1 fra Reformkommissionen v/Prof.......

Det er en afgørende sejr for forsknings- og ytringsfriheden at retten i Hillerød i dag har frifundet professor Stiig Markager i en sag, hvor landbrugets lobbyorganisation, Bæredygtigt Landbrug, har krævet, at han skulle trække sine ytringer i offentligheden tilbage samt dømmes for ærekrænkelse....

Politikerne har med dagens fordeling af godt 3 mia. kr. til forskning taget et vigtigt skridt henimod realiseringen af klimamålene og et grønnere samfund. For uden forskning, innovation, ny teknologi, nye metoder, ændret adfærd og ikke mindst helt nye ideer går det ikke....

Et internationalt ekspertpanel konkluderer, at det danske innovationssystem er velfungerende, men at det mangler strategisk retning og i for ringe grad omsætter store investeringer til kommercielle løsninger. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen griber bolden og peger på, at regeringen vil sætte en ny grøn kurs......