Forskning og institutioner

Forskning og ny viden af høj kvalitet er en afgørende faktor for vidensamfundets udvikling. Akademikerne arbejder for gode vilkår og flere ressourcer til forskning, udvikling og videnudveksling – og for selvstændige og internationalt konkurrencedygtige universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.

  Her kan du downloade Akademikernes Forsknings- og innovationspolitik 2023 i PDF format.             FORORD VED LISBETH LINTZ, FORMAND FOR AKADEMIKERNE   Akademikerne har en vision om, at Danmark skal være blandt de stærkeste vidensamfund og førende forskningsnationer i verden.......

Forskningsreserven for 2023 er nu fordelt med to aftaler, som tilsammen har alle Folketingets partier bag sig. Det er meget positivt, at politikerne bakker op om forskningen og behovet for mere viden som grundlag for vigtige beslutninger og løsninger. Men ambitionsniveauet skal være højere –......

Når udenlandske forskere kommer til Danmark, skal de bruge mere tid på at kæmpe med de offentlige myndigheder, end på at berige os med deres forskning, skriver Anders Bjarklev fra Rektorkollegiet og Lisbeth Lintz fra Akademikerne. Bragt i Altinget. Dette indlæg er alene udtryk for......

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne D. 8-9 april blev der afholdt uddannelses- og forskningsmøde, arrangeret af Uddannelses- og forskningsministeriet på Kolding Fjord, hvor mange uddannelsesfolk fra uddannelsessektoren var samlet. Det var et rigtig fint arrangement startende med fremlæggelse af Delrapport 1 fra Reformkommissionen v/Prof.......

Det er en afgørende sejr for forsknings- og ytringsfriheden at retten i Hillerød i dag har frifundet professor Stiig Markager i en sag, hvor landbrugets lobbyorganisation, Bæredygtigt Landbrug, har krævet, at han skulle trække sine ytringer i offentligheden tilbage samt dømmes for ærekrænkelse....