Forskning og institutioner

Forskning og ny viden af høj kvalitet er en afgørende faktor for vidensamfundets udvikling. Akademikerne arbejder for gode vilkår og flere ressourcer til forskning, udvikling og videnudveksling – og for selvstændige og internationalt konkurrencedygtige universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.

Det er en afgørende sejr for forsknings- og ytringsfriheden at retten i Hillerød i dag har frifundet professor Stiig Markager i en sag, hvor landbrugets lobbyorganisation, Bæredygtigt Landbrug, har krævet, at han skulle trække sine ytringer i offentligheden tilbage samt dømmes for ærekrænkelse....

Politikerne har med dagens fordeling af godt 3 mia. kr. til forskning taget et vigtigt skridt henimod realiseringen af klimamålene og et grønnere samfund. For uden forskning, innovation, ny teknologi, nye metoder, ændret adfærd og ikke mindst helt nye ideer går det ikke....

Et internationalt ekspertpanel konkluderer, at det danske innovationssystem er velfungerende, men at det mangler strategisk retning og i for ringe grad omsætter store investeringer til kommercielle løsninger. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen griber bolden og peger på, at regeringen vil sætte en ny grøn kurs......

Regeringen har bebudet, at den med finansloven for 2020 ønsker at øge investeringerne i grøn forskning med 1 mia. kr. Det er en rigtig god nyhed, at der nu bliver flere forskningsmidler til at løfte udfordringerne på bl.a. klimaområdet, hvor centrale områder af samfundsøkonomien som......