Forskning og institutioner

Forskning og ny viden af høj kvalitet er en afgørende faktor for vidensamfundets udvikling. Akademikerne arbejder for gode vilkår og flere ressourcer til forskning, udvikling og videnudveksling – og for selvstændige og internationalt konkurrencedygtige universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.

Politikerne har med dagens fordeling af godt 3 mia. kr. til forskning taget et vigtigt skridt henimod realiseringen af klimamålene og et grønnere samfund. For uden forskning, innovation, ny teknologi, nye metoder, ændret adfærd og ikke mindst helt nye ideer går det ikke....

Et internationalt ekspertpanel konkluderer, at det danske innovationssystem er velfungerende, men at det mangler strategisk retning og i for ringe grad omsætter store investeringer til kommercielle løsninger. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen griber bolden og peger på, at regeringen vil sætte en ny grøn kurs......

Regeringen har bebudet, at den med finansloven for 2020 ønsker at øge investeringerne i grøn forskning med 1 mia. kr. Det er en rigtig god nyhed, at der nu bliver flere forskningsmidler til at løfte udfordringerne på bl.a. klimaområdet, hvor centrale områder af samfundsøkonomien som......

CBS og DEA har offentliggjort en analyse af målsætningen om at investere 1 pct. af BNP i offentlig forskning. Her påpeger de en række udfordringer ved den måde, målsætningen fungerer på, og de foreslår en ny målsætning, men kun for de statslige forskningsmidler på finansloven.......

Årets folkemøde er lige om hjørnet, og igen i år er Akademikerne stærkt tilstede. Kig forbi til en perlerække af events og deltag i debatten om ligestilling, uddannelse, digitalisering, arbejdsmiljø, sundhed og meget mere. Vi præsenterer i år mere end 30 arrangementer fra mere end......

Gode karrierevilkår på universiteterne er en grundforudsætning for, at vi fortsat kan levere den forskning og undervisning på højeste niveau, som skal levere løsninger på fremtidens samfundsmæssige udfordringer. Akademikerne har derfor sammen med medlemsorganisationerne udarbejdet ”De 10 bud” på en stærkere karrierestruktur på universiteterne. Der er......