Forskning og institutioner

Forskning og ny viden af høj kvalitet er en afgørende faktor for vidensamfundets udvikling. Akademikerne arbejder for gode vilkår og flere ressourcer til forskning, udvikling og videnudveksling – og for selvstændige og internationalt konkurrencedygtige universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.

Når udenlandske forskere kommer til Danmark, skal de bruge mere tid på at kæmpe med de offentlige myndigheder, end på at berige os med deres forskning, skriver Anders Bjarklev fra Rektorkollegiet og Lisbeth Lintz fra Akademikerne. Bragt i Altinget. Dette indlæg er alene udtryk for......

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne D. 8-9 april blev der afholdt uddannelses- og forskningsmøde, arrangeret af Uddannelses- og forskningsministeriet på Kolding Fjord, hvor mange uddannelsesfolk fra uddannelsessektoren var samlet. Det var et rigtig fint arrangement startende med fremlæggelse af Delrapport 1 fra Reformkommissionen v/Prof.......

Det er en afgørende sejr for forsknings- og ytringsfriheden at retten i Hillerød i dag har frifundet professor Stiig Markager i en sag, hvor landbrugets lobbyorganisation, Bæredygtigt Landbrug, har krævet, at han skulle trække sine ytringer i offentligheden tilbage samt dømmes for ærekrænkelse....

DEBAT: Vi må undgå en stærk koncentration af de grønne midler på nogle få forskningsmiljøer, som i forvejen arbejder med centrale udfordringer. Bragt i Altinget.   Af Lars Qvistgaard Formand, Akademikerne   Det er positivt, at der med finanslovsforhandlingerne kommer særlig fokus på grøn forskning.......