Ledighedsstatistik

Fortsat lav ledighed for akademikere

Bruttoledigheden blandt forsikrede akademikere var 4,1 pct. i juli 2023 svarende til 15.746 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 0,5 pct.-point siden juni 2023. Stigningen skyldes, at mange dimittender bliver færdige i sommermånederne og har øget ledighed. Til sammenligning var juli-ledigheden i 2022 3,9 pct. Ledigheden er fortsat på det laveste niveau siden perioden lige før finanskrisen i 2009.

 

Landsstatistikken

 

Juli 2023

Juni 2023

Maj 2023

 

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

Januar 2023

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

December 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

November 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

 

 

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender