Ledighedsstatistik

 

Landsstatistikken

August 2021

Juli 2021

Juni 2021

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

August 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Juli 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Juni 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender