Ledighedsstatistik

Markant lavere ledighed blandt nyuddannede akademikere i 2021

Andelen af ledige nyuddannede (som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder) akademikere er markant lavere i december i år sammenlignet med december i de to foregående år. Således er 17,8 pct. nyuddannede akademikere (i fuldtidspersoner) ledige i denne måned. Dette er 11,1 og 12 procentpoint lavere end hhv. 2020 og 2019.

Af figuren fremgår det, at ledigheden blandt nyuddannede akademikere er faldet kraftigere i andet halvår af 2021 sammenlignet med andet halvår i 2020 og 2019. Således er ledigheden for nyuddannede akademikere faldt med 15,9 procentpoint fra juli til december i   2021, mens de tilsvarende fald i 2020 og 2019 er hhv. er 11,5 og 6,3 procentpoint.

 

Landsstatistikken

 

December 2021

November 2021

Oktober 2021

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

December 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

November 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Oktober 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

 

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender