Ledighedsstatistik

Fortsat lav ledighed blandt akademiske dimittender

Dimittender defineres som akademikere, med en kandidatalder 0-12 måneder. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for dimittender i oktober måned for årene 2011-2021.

Bruttoledigheden blandt dimittender i oktober måned, ligger på 24 pct. Det svarer til 5.303 fuldtidspersoner. Dette er 2.091 færre bruttoledige end sidste år, hvor antallet af ledige dimittender i oktober måned var 7.394 fuldtidspersoner, som svarer til 33,5 pct. Det er samtidig det laveste ledighedsniveau i oktober siden 2011 for denne gruppe.

 

Landsstatistikken

 

Oktober 2021

September 2021

August 2021

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

Oktober 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

September 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

August 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

 

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender