Ledighedsstatistik

Laveste ledighed nogensinde blandt nyuddannede akademikere.

Ledigheden blandt nyuddannede akademikere bevæger sig fortsat i nedadgående retning og når det laveste punkt siden første måling i Akademikernes ledighedsstatistik i januar 1996. Nyuddannedes ledighed måles ved at se på ledigheden i en given måned for personer, som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere ligger således på 15,7 procent i maj 2022. Dette er ca. 10 procentpoint lavere i forhold til samme måned i 2021. Sammenlignes med perioden før finanskrisen – hvor det laveste niveau blev registreret i juni 2008 – er ledigheden i maj 2022 omtrent 1 procentpoint lavere, hvilket svarer til en forskel på 2.571 fuldtidspersoner.

Antallet af nyuddannede akademikere, som bliver medlem af en a-kasse er steget hen over perioden. Det gæler især perioden siden finanskrisen. I maj 2022 ligger antallet på 24.762 personer, hvilket er historisk højt, jf. figuren.

Landsstatistikken

Maj 2022

April 2022

Marts 2022

 

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

Maj 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

April 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Marts 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

 

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender