Ledighedsstatistik

Udvikling for ledigheden blandt akademikere går den rigtig vej, men der er stadig langt igen.

Antallet af bruttoledige akademikere steg med 50 procent i maj 2020 sammenlignet med samme måned i 2019, hvor Corona krisen endnu ikke var brudt ud. I denne periode steg antallet af ledige akademikere med godt 7.700 fuldtidspersoner.

Af figuren fremgår det at bruttoledigheden blandt akademikere er faldet markant siden maj 2020 og tendensen ses at være vedholdende. Siden maj 2020, hvor bruttoledigheden sås at være på sit højeste, er ledigheden faldet med 4.300 bruttoledige. En udvikling for ledigheden blandt akademikere der går den rigtige vej, men stadig godt 3.348 flere bruttoledige end hvad der var før krisen indtræden.

 

Landsstatistikken

 

Maj 2021

April 2021

Marts 2021

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

Maj 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

April 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Marts 2021

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender