Ledighedsstatistik

Fortsat lav ledighed blandt akademikerne.

Ledigheden blandt akademikere er på 13.654 i september 2022, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 3,6. Ledigheden i september er faldet med 2.164 fuldtidspersoner sammenlignet med måneden forinden, hvor 15.818 personer var ledige. I forhold til samme måned sidste år er ledigheden faldet med godt og vel 3.500 fuldtidspersoner.

Generelt har man set faldende ledighed blandt akademikere siden august 2020, og de nyeste tal er nogle af de laveste gennem en 10-årig periode. Ledigheden for september 2022 er den laveste målt de sidste 7 år for september måned.

Landsstatistikken

 

September 2022

August 2022

Juli 2022

 

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

September 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

August 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Juli 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

 

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender