Ledighedsstatistik

Markant lavere ledighed blandt akademiske sommerdimittender

Sommerdimittender defineres som akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for sommerdimittender for årgang 2001-2021 seks måneder efter dimission, dvs. i februar måned.

Bruttoledigheden blandt akademikere, der dimitterede i sommeren 2021, ligger på 14,3 procent. Dette er 11 procentpoint lavere end årgangen af sommerdimittender 2020 seks måneder efter dimission, hvilket er det største fald mellem to årgange nogensinde. Herved er 6 ud af 7 akademikere i beskæftigelse seks måneder efter dimission. Historisk set er bruttoledigheden også lav – således er bruttoledigheden kun ét procentpoint højere sammenlignet med sommerdimittenderne fra 2007, som målte den hidtil laveste bruttoledig-hed seks måneder efter dimission. Bruttoledigheden er den laveste siden 2008. De akademiske sommerdimittender fra årgang 2021 kommer altså hurtigere i arbejde end tidligere årgange, hvilket vidner om en stigende efterspørgsel efter akademikere på det danske arbejdsmarked.

 

Landsstatistikken

Marts 2022

Februar 2022

Januar 2022

 

Find tidligere udgivelser her

 

Regions- og kommuneopdelt ledighedsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

Marts 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Februar 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

Januar 2022

Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn   Sjælland     Hovedstaden      Bornholm

 

 

Find tidligere udgivelser her

 

Tidsserier og sommerdimittender

I Excel-filen ‘Tidsserier‘ finder du tidsserier for antallet af forsikrede og ledighedsopgørelser opdelt på køn, alder og kandidatalder tilbage til januar 1996. Endvidere findes der også tidsserier for magistre, ingeniører og DJØF’ere. Al data findes både som original data og sæsonkorrigeret data. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken

I Excel-filen ‘Sommerdimittender‘ finder du tidsserier for sommerdimittender tilbage til 1996 årgangen. Filen inkluderer også alle graferne fra ledighedsstatistikken, der berører sommerdimittender.

Regionsudvikling

Tidsserier og figurer

Tidsserier Uddannelsesopdelt

Sommerdimittender