Regioner

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår og forhandler for de ca. 32.000 akademikere, der pr. 1. januar 2020 er ansat på det regionale område.

 

Hvis du har spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesvilkår for akademikere i regionerne, skal du rette henvendelse til den akademikerorganisation, som du er medlem af.

 

Nyeste historier:

De 36.000 ansatte akademikere i regionerne, herunder bl.a. psykologer, læger, farmaceuter, hospitalsfysikere, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt ansatte, har netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %. Se forliget her. Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år.......

Efter et intenst forhandlingsforløb er der her til formiddag indgået forlig for alle regionalt ansatte, som sikrer generelle lønforbedringer på 5,02 pct. over de næste tre år. ”På lønnen har vi kæmpet et vigtigt resultat hjem, der sikrer os en overenskomstfornyelse med en reallønstigning, og......

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de godt 19.000 akademikere, der er ansat i regionerne, til gode.