Regioner

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår og forhandler for de ca. 32.000 akademikere, der pr. 1. januar 2020 er ansat på det regionale område.

 

Hvis du har spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesvilkår for akademikere i regionerne, skal du rette henvendelse til den akademikerorganisation, som du er medlem af.

Nyeste historier:

Den fællesakademiske overenskomst på det regionale område er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Bibliotekarforbundet, Dansk Kiropraktor Forening, DM, DMIF, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Præsteforening, Djøf, Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kommunikation og Sprog, IDA, JA, Pharmadanmark, Danske......

Hvis du har spørgsmål vedr. strejke/lockout, skal du kontakte din faglige organisation. Her finder du kontaktinformation til organisationerne Er du ikke medlem af en AC-organisation, kan vi desværre ikke hjælpe dig....

Kompetenceudvikling via mobilitet ”Den mest værdifulde læring for både medarbejder og arbejdsplads sker som regel gennem praktiske aktiviteter og samarbejde med andre mennesker. Derfor er det vigtigt at arbejde med kompetenceudvikling via mobilitet.” Sådan siger lektor i organisatorisk læring Ulrik Brandi fra DPU. Her kan......

Den fællesakademiske overenskomst på det regionale område er blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Bibliotekarforbundet, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Magisterforening (DM), Dansk Mejeriingeniør Forening, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Præsteforening, Djøf, Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kommunikation og Sprog, Ingeniørforeningen......