Akademikernes sekretariat er ansvarlig for drift, herunder servicering af bestyrelse og udvalg, sagsbehandling, opinionsskabelse, information og service til medlemsorganisationerne.

Direktør

Sofie Nilsson

Direktør

T: 2249 5869     E sn@ac.dk

Område: Offentlig forhandling
JJM_SH

Jesper Johansen Meisner

Chefforhandler og områdeleder

T: 23627080     E: jjm@ac.dk

Sofie Friborg Petersen

Konsulent

T: 42338760   E: sfk@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår på det offentlige område

Fællesoverenskomsterne

Arbejdstid

Barsel

Ansættelsesretslig lovgivning

Arbejdsretlige forhold

Grønland

Berit Ellegaard

Chefkonsulent

T: 25789391  E: bel@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår – det offentlige område
Forhandlingsudvalget for Undervisning og Forskning (FUF)
Stillingsstruktur på undervisningsområdet
Ferie
MED-området i kommuner og regioner
Kirkeministeriets område

Helle Thejn

Chefkonsulent

T: 2060 3395    E:het@ac.dk

Arbejdsområder:

Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond og Den Statslige Kompetencefond.

BEF_Hjemmeside_Thumbnail

Birgitte Egholm Flinck

Afdelingssekretær

T: 2535 4131     E: bef@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår; det offentlige område (SN)
TR-spørgsmål, medbestemmelse (BEL)
Medlemsstatistik

Område: Erhverv, vækst og beskæftigelse

Janus Broe Malm

Vicedirektør

T: 24245387     E: jbm@ac.dk

Rasmus Rue

Konsulent

T: 3028 9464    E: rr@ac.dk

Kristina Falkvist

Chefkonsulent

E: kfa@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

Louise Bruun Rosenbaum

Chefkonsulent

T: 2535 4138     E: lbr@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

Peder Helms

Akademikerkampagnen

T: 20636405  E:phe@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

Nils Houmann

Konsulent

T: 2249 5861   E: nh@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsmiljø – hjemmearbejde

Nina-thumbnail

Nina Hedegaard Nielsen

Chefkonsulent

T: 5168 0261       E: nihe@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsmiljørådet/ Forretningsudvalg
Forhandling og politiske aftaler på arbejdsmiljøområdet
Uddannelser i psykisk arbejdsmiljø
Akademikernes arbejdsmiljøstrategi
Partsfølgegruppen til trepartsaftalen om nationale arbejdsmiljømål
Politisk arbejdsmiljøaftale
Forskningsfølgegrupper

henrik_thumbnail

Henrik T. Hagelskjær

Konsulent

T: 2045 0484    E: hth@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik
Regional politik
Vækst- og beskæftigelsesudvalget (VBU)

_MG_4593-2 VALGT

Yvonne Kathleen Klausen

Sekretær

T: 2535 4139     E: yk@ac.dk

Arbejdsområder:

Administrative opgaver i Politisk afd.
Akademikernes TR-uddannelse
– Overbygning
UBVA, herunder kurser i ophavsret

mla1

Malene Salskov Amby

Chefkonsulent

T: 2535 4144     E msa@ac.dk

Arbejdsområder:

P.t. på barsel.

Område: Uddannelse og forskning

Nicoline J. Motzfeldt

Områdeleder

T: 6075 4396     E: nj@ac.dk

Karen Skytte

Chefkonsulent

T: 2249 5865    E: ks@ac.dk

Arbejdsområder:

Forskningspolitik
Universitetspolitik
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Birgit Bangskjær

Chefkonsulent

T: 2249 5855  E: bba@ac.dk

Arbejdsområder:

Universitetspolitik
Uddannelsespolitik
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Signe Skall Toke

Konsulent

T: 6136 5224    E: sst@ac.dk

Arbejdsområder:

Ansættelsesvilkår for privatansatte akademikere
Forhandlingsudvalget privat (FHP)
Implementering af Akademikernes privatstrategi

Marianne Bech 

Områdesekretær

T: 2535 4142   E: mab@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikernes TR-uddannelse – basiskurser (NJ)
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår:
– Det offentlige område
– Det private område (SFK)

Melanie Peinow

Studentermedhjælper

E: mepe@ac.dk

Område: EU, Jura og privatforhandling

Jesper David Jensen

Chefjurist og områdeleder

T: 2249 5862    E: jdj@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsretlige forhold
Retssager, faglige voldgiftssager
Implementering af EU-direktiver
Ansættelsesretlig lovgivning
Tjenestemænd
Immaterialret
Atypiske ansættelser og selvbeskæftigede
Interessevaretagelse – akademikere i den private sektor

Käthe Munk Ryom

International chefkonsulent

T: 2249 5866 E: kmr@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervspolitik
Privatsektorudvalget
Innovation
Internationale spørgsmål
Uddannelsespolitik
kompetenceudvikling
efter- og videreuddannelse

Marlene Scott Reinbacher

Chefkonsulent

T: 5381 1302  E: msr@ac.dk

Arbejdsområder:

Det private arbejdsmarked

Charlotte Brinck Lindberg

Områdesekretær

T: 2535 4132   E:cbl@ac.dk

Arbejdsområder:

EU, Jura og Privat forhandling

Den Kommunale Kompetencefond

Område: Analyse, strategi og medier

Martin Laurberg

Cheføkonom og områdeleder

T: 2249 5864    E: mrl@ac.dk

Arbejdsområder:

Løn og pension
Regneprincipper ved forhandlinger
Forhandlingsanalyser
Offentlig økonomi og samfundsøkonomi
Ad hoc analyser

Jens Alkjær

Chefkonsulent

T: 2249 5856     E: jal@ac.dk

Arbejdsområder:

Presse, kommunikation

Morten Hammershøy

Konsulent

T: 2249 5863 E: mhk@ac.dk

Arbejdsområder:

Kommunikation, design

Yasmin Davali

Konsulent

T: 20699236    E: yd@ac.dk

Arbejdsområder:

Kommunikation, presse, ligestilling

Jonas Holst-Jensen

Analytiker

T: 2249 5860    E: jhj@ac.dk

Arbejdsområder:

Analyser
Registerbaserede analyser
Ledighedsstatistik

Frederik Taasby

Økonom

T: 3148 6652 E: ft@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

Ledighedsstatistik

Registerbaserede analyser

Sandrine Mahler

Chefsekretær.

T: 22495851  E sam@ac.dk

Rasmine Hækkerup

Studentermedhjælper

E rah@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Hersh Palani

Studentermedhjælper

hepa@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Andreas Blom Andersen

Studentermedhjælper

E aba@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Johan Hedegaard Jørgensen

Studentermedhjælper

E jhej@ac.dk

Arbejdsområder:

Politik og kommunikation

Stabsfunktion

Anne Sofie Fogtmann

Stabschef

T: 2249 5867   E: asf@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervspolitik
Beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik

Charlotte Hintz

Bogholder

T: 2535 4137     E: ch@ac.dk

Arbejdsområder:

Bogholderi

Søren Hansen

Servicemedarbejder

T: 2249 5852 E: sh@ac.dk

Martin Bendix

Servicemedarbejder

T: 2249 5871 E: mb@ac.dk