Sekretariat: Akademikernes sekretariat er ansvarlig for drift, herunder servicering af bestyrelse og udvalg, sagsbehandling, opinionsskabelse, information og service til medlemsorganisationerne.

Ledelsesgruppen

Sofie Nilsson

Konstitueret administrerende direktør

T: 2249 5869     E sn@ac.dk

Janus_thumbnail

Janus Broe Malm

Direktør for
Politisk/økonomisk afd.

T: 2424 5387  E jbm@ac.dk

Sandrine Mahler

Chefsekretær.

T: 22495851  E sam@ac.dk

Politisk/Økonomisk afdeling
Janus_thumbnail

Janus Broe Malm

Direktør for Politisk/økonomisk afd.

T: 2424 5387     E: jbm@ac.dk

Anne Sofie Fogtmann

Chefkonsulent

T: 2249 5867   E: asf@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervspolitik
Beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik

Birgit Bangkjær

Chefkonsulent

T: 2249 5855  E: bba@ac.dk

Arbejdsområder:

Universitetspolitik
Uddannelsespolitik
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Charlotte Hintz

Bogholder

T: 2535 4137     E: ch@ac.dk

Arbejdsområder:

Bogholderi

Henrik T. Hagelskjær

Konsulent

T: 2045 0484    E: hth@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik
Regional politik
Vækst- og beskæftigelsesudvalget (VBU)

Jonas_thumbnail2

Jonas Holst-Jensen

Analytiker

T: 2249 5860    E: jhj@ac.dk

Arbejdsområder:

Analyser
Registerbaserede analyser
Ledighedsstatistik

Jens_thumbnail

Jens Alkjær

Chefkonsulent

T: 2249 5856     E: jal@ac.dk

Arbejdsområder:

Presse, kommunikation

Karen Skytte

Chefkonsulent

T: 2249 5865    E: ks@ac.dk

Arbejdsområder:

Forskningspolitik
Arbejdsmarkedsforhold
Ydelsesområdet
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

kfa

Kristina Falkvist

Chefkonsulent

E: kfa@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

kmr

Käthe Munk Ryom

International chefkonsulent

T: 2249 5866 E: kmr@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervspolitik
Privatsektorudvalget
Innovation
Internationale spørgsmål

Uddannelsespolitik

kompetenceudvikling

efter- og videreuddannelse

lbr

Louise Bruun Rosenbaum

Chefkonsulent

T: 2535 4138     E: lbr@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

Morten Hammershøy

Konsulent

T: 2249 5863 E: mhk@ac.dk

Arbejdsområder:

Kommunikation, design

Yasmin_thumbnail

Yasmin Davali

Konsulent

T: 20699236    E: yd@ac.dk

Arbejdsområder:

Kommunikation, presse, ligestilling

Rasmus_thumbnail1

Rasmus Rue

Konsulent

T: 3028 9464    E: rr@ac.dk

Arbejdsområder:

Politisk konsulent
Efter- og videreuddannelse

Phe_thumbnail2

Peder Helms

Akademikerkampagnen

T: 20636405  E:phe@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

yk

Yvonne Kathleen Klausen

Sekretær

T: 2535 4139     E: yk@ac.dk

Arbejdsområder:

Administrative opgaver i Politisk afd.
Akademikernes TR-uddannelse
– Overbygning
UBVA, herunder kurser i ophavsret

Frederik_Thumnail1

Frederik Taasby

Analysekonsulent

T: 3148 6652 E: ft@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

Ledighedsstatistik

Registerbaserede analyser

IMG_5687

Nils Houmann

Konsulent

T: 2249 5861   E: nh@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsmiljø – hjemmearbejde

Forhandlingsafdelingen

Sofie Nilsson

Konstitueret administrerende direktør

T: 2249 5869     E sn@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling

Sofie Friborg Petersen

Konsulent

T: 4233 8760     E sfk@ac.dk

Arbejdsområder:

 

På barsel

 

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår på det private og offentlige område  Grønland
Ligestilling og barsel
Ansættelsesretlig lovgivning
Arbejdsretlige forhold
Rådgivning i private forhandlinger

Malene Salskov Amby

Chefkonsulent

T: 2535 4144     E msa@ac.dk

Arbejdsområder:

På barsel.

Marlene Scott Reinbacher

Chefkonsulent

T: 5381 1302  E: msr@ac.dk

Arbejdsområder:

Det private arbejdsmarked

Martin Laurberg

Cheføkonom

T: 2249 5864    E: mrl@ac.dk

Arbejdsområder:

Løn og pension
Regneprincipper ved forhandlinger
Forhandlingsanalyser
Offentlig økonomi og samfundsøkonomi
Ad hoc analyser

Berit Ellegaard

Chefkonsulent

T: 2578 9391    E: bel@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår – det offentlige område
Forhandlingsudvalget for Undervisning og Forskning (FUF)
Stillingsstruktur på undervisningsområdet
Ferie
MED-området i kommuner og regioner
Kirkeministeriets område

Nina Hedegaard Nielsen

Chefkonsulent

T: 5168 0261       E: nihe@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsmiljørådet/Forretningsudvalg
Forhandling og politiske aftaler på arbejdsmiljøområdet
Uddannelser i psykisk arbejdsmiljø
Akademikernes arbejdsmiljøstrategi
Partsfølgegruppen til trepartsaftalen om nationale arbejdsmiljømål
Politisk arbejdsmiljøaftale
Forskningsfølgegrupper

Marianne Bech

Marianne Bech 

Sekretær

T: 2535 4142   E: mab@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikernes TR-uddannelse – basiskurser (NJ)
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår:
– Det offentlige område
– Det private område (SFK)

JD_Hjemmeside_Thumbnail

Jesper David Jensen

Chefjurist

T: 2249 5862    E: jdj@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsretlige forhold
Retssager, faglige voldgiftssager
Implementering af EU-direktiver
Ansættelsesretlig lovgivning
Tjenestemænd
Immaterialret
Atypiske ansættelser og selvbeskæftigede
Interessevaretagelse – akademikere i den private sektor

Jesper Johansen Meisner

Chefforhandler

T: 2362 7080    E: jjm@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår – det offentlige område
Fællesoverenskomsterne
Arbejdstid

Birgitte Egholm Flinck

Afdelingssekretær

T: 2535 4131     E: bef@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår; det offentlige område (SN)
TR-spørgsmål, medbestemmelse (BEL)
Medlemsstatistik

nicoline-valgt_mg_4554-6

Nicoline Jonassen

Konsulent

T: 6075 4396     E: nj@ac.dk

Arbejdsområder:

 

På barsel

 

Kompetenceområdet
Projekter
Akademikernes TR-uddannelse:  – Basisuddannelsen
– Overbygningsuddannelsen
2/5 indstationeret i Kompetencesekretariatet

Signe Skall Toke

Konsulent

T: 6136 5224    E: sst@ac.dk

Arbejdsområder:

Ansættelsesvilkår for privatansatte akademikere
Forhandlingsudvalget privat (FHP)
Implementering af Akademikernes privatstrategi

Helle Thejn

Chefkonsulent

T: 2060 3395    E:het@ac.dk

Arbejdsområder:

Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond og Den Statslige Kompetencefond.

Charlotte Brinck Lindberg

Sekretær

T: 2535 4132   E:cbl@ac.dk

Arbejdsområder:

Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond.

Statistik medarbejdere/ Studenter | E statistik@ac.dk | T 2535 4135

Hersh Palani

Studentermedhjælper

E hepa@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Johan Hedegaard Jørgensen

Studentermedhjælper

E jhej@ac.dk

Arbejdsområder:

Politik og kommunikation

Rasmine Hækkerup

Studentermedhjælper

E rah@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Andreas Blom Andersen

Studentermedhjælper

E aba@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Serviceafdelingen

Martin Bendix

Servicemedarbejder

T: 2249 5871 E: mb@ac.dk

Søren Hansen

Servicemedarbejder

T: 2249 5852 E: sh@ac.dk