Akademikernes sekretariat

Direktør

Sofie Nilsson

Administrerende direktør

T: 2249 5869     E sn@ac.dk

Overenskomster og jura

Jesper David Jensen

Overenskomstchef og områdeleder

T: 2249 5862    E: jdj@ac.dk

Marlene Scott Reinbacher

Chefkonsulent

T: 5381 1302  E: msr@ac.dk

Dorthe Julie Kofoed

Chefforhandler

T: 5157 3743     E: djk@ac.dk

 

 • Forhandlingsspørgsmål og interessevaretagelse -offentlige
  sektor generelt
 • Regionale og kommunale overenskomster og aftaler
 • Offentlige lønsystemer, lokal løndannelse

Philip Nordentoft

Chefkonsulent

T: 2066 9211  E: pn@ac.dk

 

 • De fællesakademiske overenskomster (staten, regioner
  og kommuner)
 • Pension og seniorpolitik-/aftaler
 • Grønland

Martin Herss

Konsulent

T: 2060 3396 E: maher@ac.dk

 

 • Generelle aftaler, herunder
  barsel, ferie, og TR/MED
 • Chefer, herunder klassificeringssager
 • Tjenestemandsret
Økonomi og analyse

Martin Laurberg

Cheføkonom og områdeleder

T: 2249 5864   E: mrl@ac.dk

Jonas Holst-Jensen

Analytiker

T: 2249 5860   E: jhj@ac.dk

 

 • Politiske analyser
 • Registerbaseret analyser

Frederik Taasby

Økonom

T: 3148 6652   E: ft@ac.dk

 

 • Overenskomstberegninger
 • Løn
 • Politiske analyser

Andreas Blom Andersen

Økonom

T: 2535 4136   E: aba@ac.dk

 

 • Arbejdsmarkedsøkonomi
 • Erhverv
 • Beskæftigelse

Rasmine Hækkerup

Studentermedhjælper

E rah@ac.dk

Erhverv, vækst og omstilling, samt kommunikation

Janus Broe Malm

Vicedirektør med ansvar for erhverv,

vækst og omstilling samt

kommunikation

T: 24245387     E: jbm@ac.dk

NinaHedegaard

Nina Hedegaard Nielsen

Chefkonsulent

T: 5168 0261       E: nihe@ac.dk

 

 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsskade
KMR1

Käthe Munk Ryom

International chefkonsulent

T: 2249 5866 E: kmr@ac.dk

 

 • Erhvervspolitik
 • Det nordiske område
 • EU politik

Jens Alkjær

Chefkonsulent

T: 2249 5856     E: jal@ac.dk

 

 • Presse
Fotograf på vej

Casper Steen Pedersen

Chefkonsulent

T: 2025 8964 E: casp@ac.dk

 

 • Rådgiver for formand og direktør
 • Public Affairs
 • Presse og kommunikation
YK2

Yvonne Kathleen Klausen

Sekretær

T: 2535 4139     E: yk@ac.dk

 

 • AC-bestyrelse
 • UBVA
 • TR-overbygningskurser
Uddannelse og forskning

Rasmus Rue

Områdeleder

T: 3028 9464    E: rr@ac.dk

Nicoline2

Nicoline J. Motzfeldt

Områdeleder, på barsel

T: 6075 4396     E: nj@ac.dk

Karen Skytte

Chefkonsulent

T: 2249 5865    E: ks@ac.dk

 

 • Forsknings- og innovations-
  politik
 • Livslang læring og efter- og videreuddannelsespolitik

Birgit Bangskjær

Chefkonsulent

T: 2249 5855  E: bba@ac.dk

 

 • Uddannelsespolitik
Kristina

Kristina Falkvist

Chefkonsulent

E: kfa@ac.dk

Marianne1

Marianne Bech 

Områdesekretær

T: 2535 4142   E: mab@ac.dk

 

 • Den Kommunale og den
  Regionale Kompetencefond
 • TR-basis uddannelsen
MelP2

Melanie Peinow

Studentermedhjælper

E: mepe@ac.dk

Fotograf på vej

Louise Margrethe Frølich

Studentermedhjælper

E: lmf@ac.dk

Organisation og beskæftigelse

Anne Sofie Fogtmann

Chef for organisation og beskæftigelse

T: 2249 5867   E: asf@ac.dk

LouiseNy1

Louise Bruun Rosenbaum

Chefkonsulent

T: 2535 4138     E: lbr@ac.dk

 

 • Beskæftigelsespolitik
 • Akademikerkampagne
 • Seniormatch

Morten Müller Larsen

Chefkonsulent

T: 2060 3393     E: mml@ac.dk

 

 • Beskæftigelsespolitik
 • Organisationudvikling

Charlotte Hintz

Økonomikonsulent

T: 2535 4137     E: ch@ac.dk

 

 • Bogholderi
 • Økonomi
MartinBendix

Martin Bendix

Service- og IT-medarbejder

T: 2249 5871 E: mb@ac.dk

 

 • Intern-IT
 • Grafisk
 • Intern service
SørenThumbnail

Søren Hansen

Servicemedarbejder

T: 2249 5852 E: sh@ac.dk

 

 • Telefoni
 • Indkøb
 • Drift