Sekretariat: Akademikernes sekretariat er ansvarlig for drift, herunder servicering af bestyrelse og udvalg, sagsbehandling, opinionsskabelse, information og service til medlemsorganisationerne.

Ledelsesgruppen

Sine Sunesen

Administrerende direktør

T: 2115 1504     E sis@ac.dk

Susan Tonboe

Chefsekretær

T: 2249 5872     E st@ac.dk

Sofie Nilsson

Forhandlingsdirektør

T: 2249 5869     E sn@ac.dk

Janus Broe Malm

Direktør for
Politisk/økonomisk afd.

T: 2424 5387     E jbm@ac.dk

Politisk/Økonomisk afdeling

Janus Broe Malm

Direktør for Politisk/økonomisk afd.

T: 2424 5387     E: jbm@ac.dk

Anne Sofie Fogtmann

Chefkonsulent

T: 2249 5867    E: asf@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervspolitik
Beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik

Birgit Bangkjær

Chefkonsulent

T: 2249 5855     E bba@ac.dk

Arbejdsområder:

Universitetspolitik
Uddannelsespolitik
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Charlotte Hintz

Bogholder / sekretær

T: 2535 4137     E: ch@ac.dk

Arbejdsområder:

Bogholderi

TR-uddannelse -overbygningsuddannelsen (NJ)

Henrik T. Hagelskjær

Konsulent

T: 2045 0484    E: hth@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik
Regional politik
Vækst- og beskæftigelsesudvalget (VBU)

Stillingen er p.t. vakant

Chefanalytiker

Arbejdsområder:

Analyser
Registerbaserede analyser
Ledighedsstatistik

JAL hjside _MG_9187-1

Jens Alkjær

Chefkonsulent

T: 2249 5856     E: jal@ac.dk

Arbejdsområder:

Presse, kommunikation

Karen Skytte

Chefkonsulent

T: 2249 5865    E: ks@ac.dk

Arbejdsområder:

Forskningspolitik
Efter- og videreuddannelse
Arbejdsmarkedsforhold
Ydelsesområdet
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

kfa

Kristina Falkvist

Chefkonsulent

E: kfa@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

kmr

Käthe Munk Ryom

International chefkonsulent

T: 2249 5866    E: kmr@ac.dk

Arbejdsområder:

Analyser
Registerbaserede analyser
Ledighedsstatistik

lbr

Louise Bruun Rosenbaum

Chefkonsulent

T: 2535 4138     E: lbr@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

Morten Hammershøy

Konsulent

T: 2249 5863    E: mhk@ac.dk

Arbejdsområder:

Kommunikation, design

Yasmin Davali

Konsulent

T: 20699236    E: yd@ac.dk

Arbejdsområder:

Kommunikation, presse

Peder Helms

Studentermedhjælper

T:    E: phe@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikerkampagnen

yk

Yvonne Kathleen Klausen

Sekretær

T: 2535 4139     E: yk@ac.dk

Arbejdsområder:

Erhvervspolitik (KMR/ASF)
Innovation (KMR)
Internationale spørgsmål (KMR) Uddannelsespolitik, kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse (KS)
Forskningspolitik (KS)
UBVA og UBVA-kurser (HFA)
Vækst- og erhvervspolitik
Beskæftigelsespolitik (ASF)
Økonomisk politik (ASF)
Universitetspolitik (BBA)
Uddannelsespolitik(BBA)

Forhandlingsafdelingen

Sofie Nilsson

Forhandlingsdirektør

T: 2249 5869     E sn@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling

Tine Asmussen

Chefkonsulent

T: 2249 5868    E tas@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår – det offentlige område, TR-spørgsmål SU (stat) Grønland

Sofie Friborg Kjeldgaard

Konsulent

T: 4233 8760     E sfk@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår – det private område,  Grønland

Malene Salskov Amby

Chefkonsulent

T: 2535 4144     E msa@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsmiljø

Benn G. Vestergaard

Cheføkonom

T: 3142 5236    E: bv@ac.dk

Arbejdsområder:

Løn og pension
Regneprincipper ved forhandlinger
Forhandlingsanalyser
Offentlig økonomi og samfundsøkonomi
Ad hoc analyser

Berit Ellegaard

Chefkonsulent

T: 2578 9391    E: bel@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår – det offentlige område
Forhandlingsudvalget for Undervisning og Forskning (FUF)
Stillingsstruktur på undervisningsområdet
Ferie
MED-området i kommuner og regioner
Kirkeministeriets område

Marianne Bech

Marianne Bech 

Sekretær

T: 2535 4142     E: mab@ac.dk

Arbejdsområder:

Akademikernes TR-uddannelse – basiskurser (NJ)
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår:
– Det offentlige område
– Det private område (SFK)

Henrik Faursby Ahlers

Leder af UBVA-sekretariatet

T: 2249 5870     E: hfa@ac.dk

Arbejdsområder:

UBVA
Rådgivning og politik vedr. intellektuelle ejendomsrettigheder
(immaterialret)
Kurser i ophavsret
Samrådet for Ophavsret
Copydan-foreningerne
RettighedsAlliancen

JD_Hjemmeside_Thumbnail

Jesper David Jensen

Chefjurist

T: 2249 5862    E: jdj@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsretlige forhold
Retssager, faglige voldgiftssager
Implementering af EU-direktiver
Ansættelsesretlig lovgivning
Tjenestemænd
Immaterialret
Atypiske ansættelser og selvbeskæftigede
Interessevaretagelse – akademikere i den private sektor

Jesper Johansen Meisner

Chefkonsulent

T: 2362 7080    E: jjm@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandling, løn- og ansættelsesvilkår – det offentlige område
Fællesoverenskomsterne
Arbejdstid

Birgitte Egholm Flinck

Afdelingssekretær

T: 2535 4131     E: bef@ac.dk

Arbejdsområder:

Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår; det offentlige område (SN)
TR-spørgsmål, medbestemmelse (BEL)
Medlemsstatistik

nicoline-valgt_mg_4554-6

Nicoline Jonassen

Konsulent

T: 6075 4396     E: nj@ac.dk

Arbejdsområder:

Kompetenceområdet
Projekter
Akademikernes TR-uddannelse:  – Basisuddannelsen
– Overbygningsuddannelsen
2/5 indstationeret i Kompetencesekretariatet

IMG_5687

Nils Houmann

Konsulent

T: 2249 5861   E: nh@ac.dk

Arbejdsområder:

Arbejdsmiljø

Signe Skall Toke

Konsulent

T: 6136 5224    E: sst@ac.dk

Arbejdsområder:

Ansættelsesvilkår for privatansatte akademikere
Forhandlingsudvalget privat (FHP)
Implementering af Akademikernes privatstrategi

Statistik medarbejdere/ Studenter | E statistik@ac.dk | T 2535 4135

Helena Bruun Højelse

Studentermedhjælper

E hbh@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Frederik Taasby

Studentermedhjælper

E ft@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Akademikernes ledighedsstatistik

Melanie Lautrup

Studentermedhjælper

E ml@ac.dk

Arbejdsområder:

Databearbejdelse og datapræsentation

Statistik

Serviceafdelingen

Martin Bendix

Servicemedarbejder

T: 2249 5871 E: mb@ac.dk

Søren Hansen

Servicemedarbejder

T: 2249 5852 E: sh@ac.dk