Beskæftigelse og arbejdsmarked

Akademikerne arbejder for en beskæftigelsesindsats, der også er målrettet det akademiske arbejdsmarked, og for et dagpengesystem, som det er attraktivt for højtuddannede at være medlem af uanset ansættelsesforhold og risiko for ledighed

The highly skilled Ukrainian’s guide to finding employment in Denmark

 

We have collected all the information required in order for you to find a job in which you will be able to make use of your education as well as the skillset and job market experience you already possess.

 

Read more.

Faldende ledighed blandt nyuddannede akademikere Ledigheden blandt nyuddannede akademikere bevæger sig fortsat i nedadgående retning. Nyuddannedes ledighed måles ved at se på ledigheden i en given måned for personer, som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere for......

Markant Lavere ledighed blandt akademiske sommerdimittender. Sommerdimittender defineres som akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for sommerdimittender for årgang 2001-2021 seks måneder efter dimission, dvs. i februar måned. Bruttoledigheden blandt akademikere, der dimitterede i sommeren 2021, ligger......

Ledigheden blandt nyuddannede er den laveste i 10 år. Januar er en af de måneder, hvor ledigheden blandt nyuddannede akademikere er højst, da en stor del dimitterer i denne måned. Nyuddannedes ledighed måles ved at se på ledigheden i en given måned for personer, som......

Markant lavere ledighed blandt nyuddannede akademikere i 2021 Andelen af ledige nyuddannede (som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder) akademikere er markant lavere i december i år sammenlignet med december i de to foregående år. Således er 17,8 pct. nyuddannede akademikere......