Beskæftigelse og arbejdsmarked

Akademikerne arbejder for en beskæftigelsesindsats, der også er målrettet det akademiske arbejdsmarked, og for et dagpengesystem, som det er attraktivt for højtuddannede at være medlem af uanset ansættelsesforhold og risiko for ledighed

Relevante links:

iværksætterkommissionen

Fortsat lav ledighed blandt akademiske dimittender Dimittender defineres som akademikere, med en kandidatalder 0-12 måneder. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for dimittender i oktober måned for årene 2011-2021. Bruttoledigheden blandt dimittender i oktober måned, ligger på 24 pct. Det svarer til 5.303 fuldtidspersoner. Dette er 2.091 færre......

Trepartsaftalen er et vigtig middel til at sikre tryghed og et økonomisk sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet i en svær tid med tiltagende konsekvenser af en voksende coronasmitte. Hovedorganisationen Akademikerne opfordrer til fortsat bevågenhed på effekten af smittetallene henover de næste hårde måneder, og at holde muligheden åben for hurtigt at supplere aftalen med nye tiltag, hvis udviklingen måtte kalde på det. ...

Væksten går i stå, hvis ikke vi formår at imødekomme virksomheders behov for arbejdskraft. Sådan lyder meldingen fra både arbejdsgivere og regering. I starten af oktober landede en aftale med arbejdsmarkedets parter om mangel på kvalificeret arbejdskraft og i kulissen venter forhandlinger om regeringens udspil »Danmark kan mere I« og reformkommissionens arbejde....

Lav ledighed blandt akademiske sommerdimittender Sommerdimittender defineres som akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for sommerdimittender for årgang 2011-2021 én måned efter dimission. Bruttoledigheden blandt akademikere, der er dimitteret denne sommer, ligger på 32 pct. én måned......

Laveste ledighed blandt sommerdimittender siden 2010 Sommerdimittender defineres som akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Deres ledighed følger vi i 12 måneder efter dimission. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for sommerdimittender for årgang 2010-2020. Bruttoledigheden blandt Akademikere, der dimitterede i sommeren 2020,......

Ledigheden nærmer sig niveauet før coronakrisen I juli 2021 var ca. 18.900 fuldtidspersoner ledige, hvilket er omtrent 2.400 flere end i juli 2019. I løbet af de sidste to år toppede ledigheden i maj 2020 med godt og vel 23.400 fuldtidsledige. Herfra har ledigheden været......