International repræsentation

Akademikerne arbejder for akademikernes interesser på internationalt plan. Det sker som medlem af en række internationale organisationer.

Links eksterne hjemmesider

ETUC (Europæiske Faglige Sammenslutning)

EUROCADRES (Rådet for Europæiske Akademikere og højere Funktionærer)

NFS (Nordens Faglige Organisation)

TUAC (Arbejdstagerorganisation under OECD)