Vækst og erhverv

Den danske velstand og velfærd bygger på økonomisk vækst, høj produktivitet og virksomhedernes konkurrenceevne. Akademikerne arbejder for en samlet og tværgående vækst- og erhvervspolitik, der styrker innovation og iværksætteri og bidrager til at forbedre virksomhedernes rammebetingelser og videnniveau.

Der er opstået et stort gab mellem, hvor meget store og mindre virksomheder investerer i digitalisering. Det er problematisk, skriver Lars Qvistgaard, der anbefaler tilskud, opkvalificering og teknologifokus på uddannelserne. ...

Finansforbundet og Akademikerne har nedsat en iværksætterkommissionen. Formålet med Kommissionen er at samle en kreds af interessenter fra videniværksætter-miljøet i Danmark til at udvikle politiske forslag til, hvordan vi kan bringe Danmark i front internationalt ved at skabe et attraktivt fagligt miljø for videniværksættere. ...

Erhvervsfremmebestyrelsen har netop offentliggjort Danmarks nye strategi for erhvervsfremme 2020-2023, som danner ramme for, hvordan de offentlige erhvervsmidler og strukturfonde bliver udmøntet. Nu skal barren løftes for en erhvervsudvikling, der sikrer ny viden til virksomheder over hele landet. Akademikerne mener, at Danmarks styrkeposition på klima, grøn omstilling og digitalisering er på spil, medmindre blikket for SMV’ernes nøglerolle hjælpes på vej ved øget fokus på behovet for nye kompetencer til bistå forandringsprocessen....