Vækst og erhverv

Akademikerne mener, at vi skal have flere erhvervsordninger til at fremme videntunge virksomheder nationalt og lokalt og dermed styrke væksten i hele dansk erhvervsliv.

 

Skal vi i Danmark fortsat være et land med de innovative og nyeste virksomheder, og have et samlet erhvervsliv, der dygtigt orienterer sig mod fremtiden, er det en forudsætning, at vi sikrer gode rammevilkår og støtte.

 

 

Et dansk erhvervsliv med flere grønne, digitale og innovative kompetencer

 

I dag er der mange store forandringer i gang i erhvervslivet, som virksomhederne skal finde nye svar og løsninger på for at følge med udviklingen.

 

Lige fra produktionshallen til direktørkontoret er et højt vidensniveau den fordel, at vi som lille land har i den internationale konkurrence.

 

Virksomheder i stort set alle brancher skal omstille sig for at stå stærkt i en tid med en langt mere digitalt, grønt og globalt, drevet efterspørgsel. Og uanset om arbejdspladsen ligger i Sæby, Svendborg eller Storkøbenhavn, eller om det foregår hos en mindre eller mellemstor erhvervsdrivende, hos en nystartet iværksætter eller i en stor, velrenommeret virksomhed, er behovet for højtspecialiseret viden, kompetencer og nye teknologier større end nogensinde.

 

Bedre vilkår for små- og mellemstore virksomheder i hele landet

 

Flere og flere private virksomheder udvikler sig i disse år ved at satse på mere højtuddannet arbejdskraft og nye fagligheder. Denne fornyelse har vist sig at være en god ide, ikke bare for virksomhederne selv, men også for samfundsøkonomien og den enkelte dansker på grund af de mange nye jobs der kommer til.

 

Der ligger særligt i de tusindvis af små og mellemstore virksomheder i hele landet, og ikke mindst i servicesektoren, et stort potentiale gemt i at tilføre flere højtuddannede fagligheder.

 

Stærkere iværksætteri

 

Samtidig skal Danmark opnå flere fordele af, at virksomheder, der startes af iværksættere med en videregående uddannelse, har højere beskæftigelse, produktivitet og værditilvækst end øvrige iværksættere. Og gå efter at høste de store gevinster der ligger i at være i front på udviklingen af nye forretningsmodeller og virksomhedsformer.

 

casesamling

I denne digitale casesamling giver vi ordet til 7 veluddannede, passionerede og ambitiøse kvinder og mænd, der kæmper en brav kamp for at forsørge sig selv og bidrage til samfundet med viden, løsninger og skatteindtægter. Vi skylder dem at indrette systemerne – dagpenge, Skat, sygdom, efteruddannelse etc. – så de befordrer deres virkelyst i stedet for at frustrere, forvirre og i værste fald: sætte stopklodser for deres driftighed

 

Læs mere her.

Ekspertgruppe nedsat af Beskæftigelses-ministeriet foreslår formodningsregel for lønmodtagerstatus ved atypisk beskæftigelse, som middel til at afskaffe virksomheders kreative brug af ”falske selvstændige” i stedet for ansættelser. Akademikerne ser frem til, at regeringen hurtigst muligt forbereder et lovindgreb, så gråzonen af atypisk beskæftigede bliver klarlagt og tvivl fjernet, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt man er......

I FL22 spiller regeringen bl.a. ud med et initiativ,  der skal styrke dansk iværksætteri. Det drejer sig om etablering af en ordning for iværksættere i de tidligere faser. Regeringen lægger op til, at Vækstfonden til disse virksomheder kan medfinansiere op til 100 pct. af virksomhedens kapitalbehov inden for en låneramme på 3,10 mio.kr....

I FL22 spiller regeringen bl.a. ud med et initiativ,  der skal styrke dansk iværksætteri. Det drejer sig om etablering af en ordning for iværksættere i de tidligere faser. Regeringen lægger op til, at Vækstfonden til disse virksomheder kan medfinansiere op til 100 pct. af virksomhedens kapitalbehov inden for en låneramme på 3,10 mio.kr....