Arbejdsliv

Vores arbejde fylder store dele af vores liv, derfor er det afgørende at sikre alle et trygt, fleksibelt og stressfrit arbejdsliv. Det kræver gode rammer og tæt dialog mellem ansatte og arbejdsgivere. Desværre oplever alt for mange i perioder af deres arbejdsliv at være stressede, hvilket går ud over både helbred, arbejdsglæde og livskvalitet. Ingen skal gå på arbejde med ondt i maven eller opleve at tempoet er så højt at de ikke kan følge med. Det er både en tragedie for den enkelte, men udgør også et større strukturelt problem for vores arbejdsstyrke.

 

Vi skal indrette et arbejdsliv der er fleksibelt og giver ansatte muligheder for i en periode at prioritere familie, uddannelse eller andre gøremål uden at man bliver sat tilbage på løn eller arbejdsvilkår. Herunder er det også afgørende at der er gode fleksible muligheder for barsel, især for mænd, således at kvinder ikke oplever langvarigt efterslæb på deres løn.

 

Samtidig er der alt for mange seniorer der oplever at deres arbejdsliv afkortes unødigt og at de presses væk fra arbejde førend de er klar til dette. Ved at sikre efteruddannelse og gode seniorordninger kan vi give flere mulighederne for at blive længere, til gavn for både den enkelte og for samfundsøkonomien.

 

Øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet vil kunne sikre længere og tryggere arbejdsliv uden nedslidning, det skal gælde for alle uanset hvor stabilt ens tilknytning til arbejdsmarkedet er. I stedet for at presse og kontrollere langtidsledige bør vi indrettet et arbejdsmarked hvor der er plads til de, der har særlige forudsætninger eller i en periode har svært ved at finde stabil rytme og fodfæste.

 

Akademikerne kæmper for:

  • At alle kan have et stressfrit arbejdsliv med fleksible rammer, herunder en national handleplan for at nedbringe sygefravær og nedslidning
  • Ordentlige barselsforhold, herunder øremærket barsel til mænd
  • At der afsættes finanslovsmidler til at sikre seniorer livslang læring og kompetenceudvikling så flere seniorer har mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet
  • At ledere i højere grad efteruddannes til kompetencer inden for psykosocialt arbejdsmiljø
  • Mindre bureaukrati og kontrol, mere tillid og støtte til langtidssygemeldte medarbejdere

Find FAQ’en her.

Publikationer om arbejdsliv

Find flere publikationer om arbejdsliv her.

Seneste historier om arbejdsliv:

Akademikerne arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, med et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Læs hele strategien her (.pdf) Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for den enkeltes velbefindende, sundhed og trivsel – og for, at den enkelte kan......

Er arbejdspladsen præget af et alt for højt arbejdspres, så er det på høje tid, at der tages hånd om sagen. Nu er der hjælp at hente i Arbejdstilsynet netop offentliggjorte nye ”vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres”. Vejledningen udspringer af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft den 1. november 2020....

Den nye trepartsaftale om seksuel chikane er et godt afsæt til at skabe reelle forbedringer på arbejdspladserne. Det mener formand for hovedorganisationen Akademikerne, Lisbeth Lintz, efter Akademikerne og de øvrige parter på arbejdsmarkedet i dag blev enige om en række initiativer, der skal modvirke seksuel......