Uddannelse

Højt uddannelsesniveau er afgørende for Danmarks internationale konkurrencedygtighed og dermed for samfundets vækst og udvikling. Sikringen af de forskningsbaserede uddannelsers vilkår, kvalitet og relevans står derfor centralt i Akademikernes uddannelsespolitiske arbejde.

Ideen om at uddannelse og arbejdsliv er to adskilte størrelser skal lægges på hylden. Hvis ikke silotænkningen lægges i graven, risikerer vi at stå med en corona-generation, der kan ikke finde fodfæste på arbejdsmarkedet, skriver aktører....

Virksomhederne får særligt brug for, at hele arbejdsstyrken i fremtiden har stærkere kompetencer i forhold til den grønne omstilling og den digitale udvikling. Derfor skal den ekstraordinære opkvalificeringsindsats, man har indført under coronakrisen, gælde alle grupper – også dem med en videregående uddannelse....

Karakterer spiller en afgørende rolle for hvilken uddannelse unge har adgang til, og hvordan de næste år af deres liv kommer til at forme sig. Og uanset om man har uddannet sig til tømrer, jordemoder eller jurist, bliver sidste punktum for uddannelsesforløbet sat med en karakter. Det er måske derfor heller ikke så underligt, at rigtig mange unge oplever, at karakterer fylder voldsomt i deres liv – og med mistrivsel til følge. ...

Vi har en fælles vision om et mere fleksibelt og sammenhængende videregående uddannelsessystem. Et system hvor unge menneske, der står for at skulle vælge uddannelse, kan se klare og gennemsigtige uddannelsesveje, der understøtter deres muligheder for at uddanne sig så langt motivation og evner rækker. Uanset hvilken indgang til uddannelsessystemet, den enkelte unge oprindeligt måtte have valgt, og uanset om vejen måtte gå på tværs af uddannelsesinstitutioner....