Uddannelse

Højt uddannelsesniveau er afgørende for Danmarks internationale konkurrencedygtighed og dermed for samfundets vækst og udvikling. Sikringen af de forskningsbaserede uddannelsers vilkår, kvalitet og relevans står derfor centralt i Akademikernes uddannelsespolitiske arbejde.

Akademikeres bidrag til velstand og værdiskabelse

 

Akademikerne har samlet nogle nøgletal fra forskellige kilder for at give et hurtigt overblik over, hvad der er op og ned i forhold til akademikeres bidrag til samfundets velstand og værdiskabelse og hvor meget – eller lidt – vi som samfund investerer i videregående uddannelser.

 

Læs mere her.

Besøg Akademikernes SU-univers. Der finder du analyser og fakta om SU’s betydning for social uddannelsesmobilitet

 

Læs mere her.

Af Lisbeth Lintz, Formand for Akademikerne; Anja C. Jensen, Forbundsformand HK; Gordon Ørskov, formand, Danmarks Lærerforening; Ditte Brøndum, næstforkvinde, Dansk Socialrådgi...

Af Lisbeth Lintz, Formand for Akademikerne. Bragt i Jyllands Posten d. 28/12 2023. Som en tyv om natten, har regeringen i al hast opsagt SU forliget og valgt at skære et år af SU...