Uddannelse

Højt uddannelsesniveau er afgørende for Danmarks internationale konkurrencedygtighed og dermed for samfundets vækst og udvikling. Sikringen af de forskningsbaserede uddannelsers vilkår, kvalitet og relevans står derfor centralt i Akademikernes uddannelsespolitiske arbejde.

Ideen om at uddannelse og arbejdsliv er to adskilte størrelser skal lægges på hylden. Hvis ikke silotænkningen lægges i graven, risikerer vi at stå med en corona-generation, der kan ikke finde fodfæste på arbejdsmarkedet, skriver aktører....

Virksomhederne får særligt brug for, at hele arbejdsstyrken i fremtiden har stærkere kompetencer i forhold til den grønne omstilling og den digitale udvikling. Derfor skal den ekstraordinære opkvalificeringsindsats, man har indført under coronakrisen, gælde alle grupper – også dem med en videregående uddannelse....