10 bud på en stærkere karrierestruktur på universiteterne

Gode karrierevilkår på universiteterne er en grundforudsætning for, at vi fortsat kan levere den forskning og undervisning på højeste niveau, som skal levere løsninger på fremtidens samfundsmæssige udfordringer.

Akademikerne har derfor sammen med medlemsorganisationerne udarbejdet ”De 10 bud” på en stærkere karrierestruktur på universiteterne. Der er tale om politiske målsætninger, som Akademikerne arbejder for at få skrevet ind i en revision af stillingsstrukturen. Anledningen er, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har initieret et arbejde med revision af universiteternes stillingsstruktur, og de 10 bud er udarbejdet af Forhandlingsudvalget for Undervisning og Forskning, FUF, som består af forskere, der repræsenterer de respektive akademikerorganisationer.

Læs de 10 bud her