Analyse

 

Her publicerer vi nye analyser og tal der omhandler akademikere på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Analyseteam

Martin Laurberg
Cheføkonom og områdeleder
T: 22495864
E: mrl@ac.dk

Jonas Holst-Jensen
Analytiker
T: 22495860
E: jhj@ac.dk

Frederik Taasby

Økonom

T: 31486652

E: ft@ac.dk