Seneste analyser

I de seneste årtier er der kommet flere akademikere på arbejdsmarkedet, og det er blevet diskuteret, om der er sammenhæng mellem deres uddannelse og arbejde. Diskussionen er vanskelig, fordi vurderingen af, om en person har et relevant arbejde givet vedkommendes uddannelse, i en vis grad......

De seneste årtier er antallet af universitetsuddannede vokset. Det gælder først og fremmest antallet af privatansatte akademikere. Denne analyse sætter fokus på udviklingen i, hvilken sektor nyuddannede personer med en lang videregående uddannelse (LVU) finder beskæftigelse i, og viser, at der inden for en relativt......

Dimittenders ledighed – især universitetsuddannede dimittenders ledighed – har været et politisk emne i mange år. Senest har det været i fokus i forbindelse med dagpengereformen, som træder i kraft 1. maj 2023 og forringer dimittenders dagpengerettigheder for at få flere i beskæftigelse. Et snævert......

Det er i høj grad studieskiftere, der benytter sig af mere SU, end deres uddannelse er normeret til. Hvis man ser på årgangen, der afsluttede studiet i 2021, benyttede de bachelorer, som ikke havde skiftet studie, i gennemsnit kun ni uger mere SU, end deres......

Se flere analyser her.

Seneste ledighedsstatistik

Juli 2023

Laveste ledighed blandt akademikere siden 2009. Til trods for, at akademikere som gruppe vokser på arbejdsmarkedet, er ledigheden historisk lav. Dette skyldes ikke mindst det private arbejdsmarked, hvor efterspørgslen i særlig grad vokser.

 

Læs mere.

Besøg vores faktaside hvor du finder aktuel viden om akademikernes uddannelser, brancher, arbejdspladser og -arbejdsliv.

Kontakt

Martin Laurberg
Cheføkonom og områdeleder
T: 22495864
E: mrl@ac.dk

Jonas Holst-Jensen
Analytiker
T: 22495860
E: jhj@ac.dk

Frederik Taasby

Økonom

T: 31486652

E: ft@ac.dk