Overenskomster og aftaler

Stat

Vilkår m.v. for tjenestemænd følger af tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven suppleret med aftaler, f.eks.arbejdstid, ferie m.v.

AC og AC-organisationerne samarbejder gennem CFU med de øvrige organisationer med medlemmer ansat i staten. De generelle aftaler for de statsansatte kan findes på Retsinformation og/eller på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

 

Regioner

 

 

 

Vilkårene for de regionalt ansatte tjenestemænd reguleres i tjenestemandsregulativer og regulativer vedr. tjenstemandspension, samt indgåede aftaler og rammeaftaler, f.eks. vedr. fravær af familiemæssige årsager, ferie, åremålsansættelse m.v.

AC-organisationerne samarbejder med de øvrige organisationer med medlemmer i regioner i Forhandlingsfællesskabet. De generelle aftaler for de regionalt ansatte medlemmer kan findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

 

Kommuner

Vilkårene for de kommunalt ansatte tjenestemænd reguleres i tjenestemandsregulativer og regulativer vedr. tjenstemandspension, samt indgåede aftaler og rammeaftaler, f.eks. vedr. fravær af familiemæssige årsager, ferie, åremålsansættelse m.v.

AC-organisationerne samarbejder med de øvrige organisationer med medlemmer i kommuner i Forhandlingsfællesskabet. De generelle aftaler for de kommunalt  ansatte medlemmer kan findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.