AC’s bidrag til INNO+

Uddannelsesministeriet har inviteret AC til at bidrage til et videngrundlag til brug for inspiration og prioritering af strategiske investeringer i innovation, INNO+. INNO+ er et væsentligt led i regeringens innovationsstrategi, og en lang række eksterne interessenter er inviteret til at bidrage til processen.AC har opfordret medlemsorganisationerne til at bidrage til processen og har i samarbejde med bl.a. Djøf og DP indsendt forslag til følgende seks indsatsområder: