Akademikere som iværksættere skaber vækst, produktivitet og beskæftigelse

AC har undersøgt, hvordan akademikere skaber vækst, når de starter egen virksomhed.

Undersøgelsen er gennemført sammen med AC’s søsterorganisationer i Sverige og Norge. Blandt de danske hovedresultater er:

• Flere akademikere blandt iværksættere
9,4 pct. af alle akademikere prøver sig selv af og starter som iværksættere. Akademikerandelen af arbejdsstyrken er på 5,3 pct.

• Kvinder med akademisk uddannelse starter oftere egen virksomhed end andre kvinder – og bliver oftere vækstiværksættere
Der er relativt færre kvinder blandt alle akademikere, og alligevel udgør de en lidt større gruppe både blandt de akademiske iværksættere og vækstiværksættere

• Iværksættere og vækstiværksættere findes blandt de yngre akademikere
Ca. 38,3 pct. af alle akademikeriværksættere er i aldersgruppen 39 år eller yngre. Og de yngre klarer sig rigtig godt. 49,3 pct. af alle akademiker-højvækstvirksomheder findes blandt de 39 årige eller yngre.

• Halvdelen af de akademikeriværksættere har en samfundsvidenskabelig uddannelse – og deres virksomheder vokser hurtig(s)t
Akademikere med en samfundsvidenskabelig uddannelse dominerer billedet. De udgør 46,9 pct. af alle akademikeriværksættere og 50 pct. af højvækstvirksomhederne. De udvider til og med hurtigere deres virksomhed end de øvrige akademikeriværksættere. De samfundsvidenskabeligt uddannede højvækst iværksættere havde i gennemsnit 4 ansatte (årsværk) i 2004 og 11 ansatte i 2008. De samme tal for de øvrige højvækstvirksomheder startet af akademikere lyder på 1,8 ansatte i 2005 og 6,5 ansatte i 2008.

Så de samfundsvidenskabeligt uddannede er mere tilbøjelig (og føler sig mere rustet?) til at starte virksomhed. De starter sammen med andre og de vokser hurtigt og udvider virksomheden ved at ansætte flere end de øvrige iværksættervirksomheder.

• Højvækstvirksomheder blandt akademikere er anparts- og aktieselskaber
Blandt gruppen af akademikere er 70 pct. af højvækstvirksomhederne anpartsselskaber og 23 pct. aktieselskaber og kun 7 pct. enkeltmandsvirksomheder. Anpartsselskabsformen er den måde, akademikere organiserer sig på, når de skaber vækst.

Også flest ikke-akademikere, der skaber vækst etablerer sig med en anpartsselskabsform (63 pct.), men langt flere vælger enkeltmandsvirksomhedsformen (30 pct.) og kun de færreste vælger aktieselskabsformen (7 pct.).

Akademikere er lidt mere tilbøjelige til at vælge aktieselskabsformen. I vor kontakt med akademikeriværksættere har de forklaret hvordan aktieselskabsformen er målet. Det er vejen til at nå eksportmarkederne og tiltrække venture kapital. Begge forhold, som akademikere er centrale for at vokse og blive en højdespringer.

• Akademikere skaber vækst inden for konsulent- og sundhedsområdet
Akademikere vælger at starte virksomhed inden for alle brancher, men den største koncentration af akademikervirksomheder (højvækstvirksomheder og øvrige virksomheder) finder vi inden for konsulent/rådgivning og sundhed. 62. pct. starter virksomhed inden for konsulent/rådgivningsbranchen, mens 17 pct. starter virksomhed inden for sundhedsområdet.  Et ganske andet billede viser sig for gruppen af ikke-akademikere, de starter virksomhed og vokser inden for el, varme, vand, gasforsyning og bygge/anlæg-branchen (19 pct. af øvrige virksomheder og 22 pct. af vækstvirksomhederne). I denne branche er akademikervirksomheder næsten ikke repræsenteret (1,4 pct.).

I undersøgelsen af AC-medlemskredsen fremgår det, at næst efter konsulent/rådgivning (33 pct.), så står medie/kommunikation (13 pct.) og ingeniør/arkitektområdet (13 pct.) for en stor del af vækstvirksomhederne blandt akademikere.

• Danske akademikeriværksættere er innovative
Danmark hører til blandt innovationsdrevne økonomier. I GEM-undersøgelsen fra 2011 fremgår det, at danske iværksættere har nogle af de mest innovative produkter og services. Så selv om antallet af nystartede virksomheder ikke er voldsomt sammenlignet med de andre lande, der indgår i undersøgelsen, så er der blandt de danske iværksættere en større andel med særdeles innovative produkter og services. Danske iværksættere er gode til at skabe nye og banebrydende løsninger.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen omfatter mere end 3000 akademikere fra de tre nordiske lande, som inden for de seneste år har valgt at forfølge en karriere som selvstændig og har startet egen virksomhed. I undersøgelsen indgår:

• Registerdata om akademikeriværksættere i perioden 2004-2008 (senest tilgængelige periode)
• En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer gennemført i 2011
• Kvalitative interview med i alt 30 vækstiværksættere fra Danmark, Sverige og Norge fra 2011

Højvækstvirksomheder: Virksomheder med en gennemsnitlig årlig vækst på 20 pct. i antal ansatte i perioden fra 2005 til 2008.

Hent rapporten her