Akademikerkampagnen er nu sikret finansiering i hele 2019

”Det er meget positivt, at forligspartierne nu har valgt at forlænge traineeordningen frem til udgangen af 2019, så Akademikerkampagnen kan fortsætte indsatsen for at matche ledige dimittender med de virksomheder, som nærmest råber på højt kvalificeret arbejdskraft”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

I dag har forligspartierne bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, LA, RV og K) indgået en aftale om at afsætte 100 mio. kr. til en række initiativer, som skal opkvalificere ledige og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Som en del af den aftale afsættes der nye midler til traineeordningen, som Akademikerkampagnen er en del af.

Aftalen er, at traineeordningen, som hidtil kun har haft finansiering frem til udgangen af marts 2019, forlænges med yderligere 9 måneder, så der med ekstra 9 mio. kr. er finansiering til hele 2019. I løbet af 2019 skal der så gennemføres en evaluering af ordningens effekter, som kan danne baggrund for en politisk stillingtagen til, om ordningen skal videreføres.

”Sammen med virksomhederne og arbejdsgiverorganisationerne har vi en fælles udfordring i at sikre mødet mellem de mange veluddannede unge, som gerne vil i gang med at bruge deres uddannelse, og de virksomheder, som i den grad mangler deres viden og arbejdskraft. Og det er netop det møde, som Akademikerkampagnen arbejder for at etablere. Kampagnen skaber gode match, og den udvikler nye metoder til at matche, som andre i beskæftigelsessystemet kan bruge”, sige Lars Qvistgaard.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi var nødt til at lukke en meget velfungerende og effektiv ordning på grund af et hul i finansieringen. Akademikerkampagnens arbejde er for vigtigt til, at det skal lukkes ned, og det styrker udviklingen af et stærkere arbejdsmarked”, siger Lars Qvistgaard