Akademikerne med i trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning samt lønkompensation

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

Jeg er glad for, at vi sammen med de øvrige parter på arbejdsmarkedet er blevet enige om at tage de allerede velkendte og gode redskaber i brug, så vi på den måde kan hjælpe de hårdest ramte virksomheder og ansatte i den kommende tid hen over julen og ind i det nye år. Der er en fornuftig balance i vores trepartsaftale, som forlænger den midlertidige arbejdsfordelingsordning samt genindfører muligheden for lønkompensation

 

Til de virksomheder der vælger at benytte sig af arbejdsfordelingsordningen, vil jeg klart anbefale, at der tænkes i muligheder for opkvalificering og videreuddannelse i hjemsendelsesperioden, bl.a. indenfor grøn omstilling og digitalisering”, siger Lars Qvistgaard.

 

Jeg er også meget tilfreds med, at der sideløbende vores trepartsforhandlinger er indgået en politisk aftale om midlertidige kompensationsordninger til erhvervslivet, herunder kulturlivet, som også tilgodeser selvstændige, freelancere og kombinatører”, siger Lars Qvistgaard.

 

Yderligere information 

Kontakt Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne: lq@ac.dk, 21472686

Tags: