Akademikerne sikrer bedre beskyttelsesregler for arbejdsmiljørepræsentanter i den private sektor

Med AMO-udvalgets (Arbejdsmiljøorganisations-udvalget) netop afsluttede arbejde kommer der endelig en beskyttelse, så AC-arbejdsmiljørepræsentanter i det private er sikret i forbindelse med afskedigelse. Fra formanden for Akademikerne, Lisbeth Lintz, lyder meldingen, at det er under al kritik, at arbejdsmiljørepræsentanter indtil nu har stået uden regler for særlig beskyttelse. Selvom de nye regler gerne måtte have svaret til dem på det offentlige arbejdsmarked, er Akademikerne dog glade for resultatet, der er opnået efter et langt sejt træk.  

 

Med den nye aftale får arbejdsmiljørepræsentanter med akademisk ansættelse på alle private virksomheder ret til 6 ugers forlænget fratrædelse ved afskedigelse. Anbefalingerne i aftalen betyder også øget klarhed om rollerne i arbejdsmiljøorganisationen og en skærpelse af virksomhedernes fokus på nærhedsprincippet for at understøtte, at virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation kan løfte sine opgaver.

 

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, glæder sig over, at der nu er fundet en løsning på, at arbejdsmiljørepræsentanter har manglet beskyttelse på det private arbejdsmarked.

 

”For at arbejdsmiljørepræsentanter kan varetage deres tillidserhverv ordentligt, og de mange konfliktfyldte spørgsmål på området, er der behov for et værn mod pres og repressalier fra ledelsen. Med den nye løsning om særlig beskyttelse for vores arbejdsmiljørepræsentanter bliver det hidtidige hul i lovgivningen endelig lukket”, siger Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne.

 

Hun fortsætter:

 

”Jeg vil gerne kvittere for, at beskæftigelsesministeren under hele forløbet har været urokkelig i vigtigheden af at få beskyttelse til alle arbejdsmiljørepræsentanter. Jeg er glad for, at han derved tydeligt slår fast, at danskernes arbejdsmiljø har meget høj politisk prioritet. Skal vi sikre sunde og gode arbejdspladser for medarbejderne er samarbejdet om rettigheder og rammer afgørende, og at vi tager et fælles ansvar for løsninger på de store udfordringer”, siger Lisbeth Lintz.

 

Udover en sikring af beskyttelsen mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, sigter anbefalingerne også mod at skabe øget klarhed om rollerne i arbejdsmiljøorganisationen samt tydeliggøre, hvilke opgaver arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal varetage. Herudover også at skærpe virksomhedernes fokus på nærhedsprincippet for at understøtte, at virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation kan løfte sine opgaver.

 

”Klarhed over hvem, der skal løse hvilke opgaver, er altafgørende, hvis der skal sikres et solidt stykke arbejdsmiljøarbejde ude på de lokale arbejdspladser. Her er det vigtigt, at der ikke er nogen slinger i valsen, og alle ved hvad de skal gøre og gribe i”, siger Lisbeth Lintz, og tilføjer:

 

”Og så er det uomtvisteligt, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper – og altså nok til, at AMO kan udføre sine opgaver tilfredsstillende på de lokale arbejdspladser. Det er derfor nærhedsprincippet er så afgørende i arbejdet”

 

LÆS ANBEFALINGERNE FRA AMO-UDVALGET HER https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2022/04/udvalg-kommer-med-anbefalinger-til-forbedringer-af-amo-systemet/