Akademikernes forsknings- og innovationspolitik 2023

 

Her kan du downloade Akademikernes Forsknings- og innovationspolitik 2023 i PDF format.

 

 

 

 

 

 

FORORD VED LISBETH LINTZ, FORMAND FOR AKADEMIKERNE

 

Akademikerne har en vision om, at Danmark skal være blandt de stærkeste vidensamfund
og førende forskningsnationer i verden.

Forskning og ny viden er afgørende for, at vi kan udvikle samfundet i positiv retning, og behovet er større end
nogensinde, for verden bliver kun mere kompleks og udfordringerne større.

Forskningsmæssige gennembrud og innovation giver os nye handlemuligheder, så vi bedre kan håndtere fx
klimaforandringerne, manglen på arbejdskraft og behovet for nyudvikling i sundhedsvæsenet. Kriser, fx som
den nye sikkerhedspolitiske situation og ændringerne i energiforsyningen, kalder på viden som grundlag
for politiske beslutninger og konkrete indsatser. Det kræver også forskningssamarbejde på tværs af grænser.
I vores dagligdag kan vi overalt se resultaterne af forskernes indsats. Når virksomhederne vokser
og skaber nye arbejdspladser.

Når offentlige institutioner forbedrer behandlingsformer og service for borgerne. Og
når vi opnår nye forståelser om fællesskabet og os selv. Så er det ofte forskning, der har givet os ny viden
og nye ideer. Og det er via innovation, vi har omsat den viden og de ideer til praksis, så der bliver skabt ny
værdi. Men forskningen har også en værdi i sig selv, når den giver os nye erkendelser om livet, historien og
menneskets vilkår.

Kreativ og banebrydende forskning skabes af forskere med gode vilkår. Forskning kræver tid til fordybelse
og gode økonomiske rammer, som giver forskerne mulighed for at koncentrere sig om deres forskningsfelt.
Akademikerne arbejder for, at forskerne har attraktive arbejdspladser, et godt arbejdsmiljø og forskningsfrihed.
Men fremragende forskning kommer ikke af sig selv, og Danmarks internationale position som stærkt
forskningsland er ikke en selvfølge. Akademikerne arbejder for, at forskning og innovation står højt på den
politiske dagsorden, og at bevillingerne øges væsentligt. Regeringen skal have en ambitiøs politik for at
styrke offentlig og privat forskning og stå i spidsen for en visionær og langsigtet forsknings- og innovationsstrategi.
Det bør stå i ethvert regeringsgrundlag.

Med denne politik giver Akademikerne en række bud på, hvad en ambitiøs og langsigtet forsknings- og
innovationspolitik for Danmark bør indeholde.

Lad os sætte ambitionerne højt.